تکه ای از متن پایان نامه :

 

-2-2- ادراک هیجانات

این استدلال که چند هیجان محوری هست تا حدودی وامدار کشفیات پل اکمن می باشد. وی معتقد می باشد، افراد متعلق به فرهنگ های مختلف در سراسر دنیا مانند افرادی که به فرهنگ های نانویسا تعلق دارند و از تلویزیون تأثیر نپذیرفته اند می توانند حالت های چهره ای حاکی از چهار هیجان (ترس ، خشم ، اندوه و لذت ) را تشخیص بدهند و همین امر جهان شمول بودن این هیجان ها را نشان می هد. هیجانها از افکار ، رفتار و فیزیولوژی تأثیر می پذیرند و بر آنها تأثیر می گذارند. بعضی خوشایند و مثبت هستند مانند شادی و بعضی منفی مانند ترس و غم و خشم .

نتایج تحقیقات مختلف حاکی از برتری زنان در ادراک هیجانی نسبت به مردان می باشد . (مایر[1] ، سالووی ، کارسو،2002) ، (گلمن ،1995 ) .

ادراک در زنان بارها بیشتر و بهتر از مردان می باشد . نکته دیگر تفاوت زن و مرد در درک کلی و جزئی می باشد زنان ادراک جزئی دارند و مردان ادراک کلی .(استبوری[2]،2006).

ادراک موضوعات اجتماعی به سادگی ادراک فیزیکی یا ادراک اشیاء نیست . قضاوت های ادراک موضوعات اجتماعی بسیار پیچیده تر از قضاوت های مربوط به جهان فیزیکی می باشد . مسئله بسیار حاد دیگر این می باشد که ما هنگام قضاوت درمورد دیگران ندرتاَ مشاهده کنندگان بی طرفی هستیم . در جامعه خیلی از تصمیمات15-2-2- تاریخچه شکل گیری هوش هیجانی

مایر[3] (2001 ) پنج دوره تاریخی را که منجر به پیدایش مفهوم هوش هیجانی شده تعریف و توصیف کرده می باشد.

[1]-Mayers, Salovey& Caruso

[2]Asterbury

[3]-Mayers

 

 

 پایان نامه مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس بر كيفيت زندگي و شادكامي زنان يائسه

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه