دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • عنصر مادي

قبل از توضيح عنصر مادي شروع به كلاهبرداري، ذكر اين نكته ضروري است كه حرف انجام عمل مجرمانه و با برخورداري از نيت مجرمانه را نمي توان جرم ناميد. به عنوان مثال چنان چه شخصي براي مال خويش كه در اختيار ديگري است و به وسايل متقلبانه متوسل شود و طرف مقابل بفريبد و مال خويش را از او بگيرد نمي توان او را به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار داد و چنان چه اگر موفق به تحصيل مال هم نشود به عنوان شروع به كلاهبرد يايتحت تعقيب قرار نخواهد گرفت. زيرا در اين حالت بخشي از عنصر مادي جرم كه در مثال فوق ( برئن مال ديگري) است ناقص است . عنصر مادي بزه كلاهبرداري از سه جزء تشكيل يافته است:

الف) رفتار فيزيكي كه در قالب انجام فعل مثبت مادي تحقق مي يابد.

ب)مجموعه شرايط و اوضاع احوالي كه وجود يا عدم آن ها از نظر قانون شرط تحقق كند جرم مي باشد.

ج) نتيجه حاصله از رفتار متهم كه بايد رايطه عليت با رفتار فيزيكي داشته باشد.

براي تحقق عنصر مادي « شروع به كلاهبرداري» نياز به جزء سوم « نتيجه حاصله» نمي باشد. زيرا شروع به جرم در واقع يك «جرم ناتمام» مي باشد. به اين معني كه در شروع به كلاهبرداري، متهم قصد ارتكاب آن را نموده و در جهت تحقق بخشيدن به آن تلاش كرده ولي عنصر مادي  (بردن مال ديگري) ناتمام مانده و او موفق به اتمام كلاهبرداري نمي شود.[1]

نتيجه اي كه بنا تصريح قانون، حصول آن براي تحقق جرم كلاهبرداري لازم مي باشد، عبارت از «بردن مال ديگري» است، بنابراين هرگاه كسي با توسل به وسايل متقلبانه نظر ديگري را نسبت به ازدواج با خود جلب كند، يا وارد دانشگاه شود يا مدرك تحصيلي بگيرد يا كسبشهرت نمايد يا مال خودش را از چنگ ديگري بيرون آورد يا ديگري را توقيف يا حبس نمايد يا با تظاهر به بيماري موفق به گرفتن گواهي از شوراي پزشكي و اخذ كارت معافيت از خدمت نظام وظيفه شود يا با استفاده از يونيفرم قواي مسلح يا جعل كردن يا شبيه ساختن خود به مامورين رسمي و نظاير آن اجازه ورود به مناطق ممنوعه را كسب كند، يا با صحنه سازي خود را همسر زني جا زده و با او رابطه جنسي برقرار نمايد، محكوم كردن و وي به ارتكاب كلاهبرداري ممكن نخواهد بود هرچند كه در اين گونه موارد ممكن است‌بحران هاي  مدني (مثل فسخ ازدواج در مورد اول) براي فريب خورده موجود بوده و يا جرايم ديگري غير از كلاهبرداري بوقوع بپيوندد.[2]

[1] همان منبع،ص29

[2] مير محمد صادقي، حسين ،حقوق كيفري اختصاصي (جرايم عليه اموال و مالكيت ،نشر ميزان ،چاپ اول 1374،ص58

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران