دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

2نظریه تلفیقی

به مقصود پرهیز از انتقادات وارده به تئوری  های موجود ، تئوری دیگری  که تلفیقی از نظریه های ذهنی و موضوعی  مطرح شده می باشد.

بعضی از علمای حقوق جزا از این تئوری به عنوان تئوری جدید یاد کرده اند .[1]

عقیده طرفداران مکتب ایتالیایی ، هر گاه اعمال انجام یافته قابل حمل بر اغراض و مقاصد  متعدد باشد ، در اینصورت  محسوب نمی شود  لیکن هر گاه جزا انجام جنایت مورد نظر مرتکب مقاصد دیگری قابل انتطباق نباشد چنین عملی شروع به اجرا بوده و قابل  تعغییر می باشد به عبارتی دیگر اعمال مقدماتی  اعمالی اطلاق می شود  که قابل  تعیین بر مقاصد مختلف باشند حال آنکه شروع به اجرا  به اعمالی گفته می شود که فقط به جنایت مورد نظر مجرم ختم شود بنا بر آن چیز که گفته  شد زیرا در خرید اسلحه  مقصود های متعددی از قبیل شکار ، دفاع از نفس و قفل دیگری پنهان می باشد  لذا مجرد خرید اسلحه را نمی توان شروع به جرم قتل  دانست  بر عکس کمین کردن ،حین خریدار اسلحه سر راه حریف خود را ، آن هم در گوشه خلوت و دور افتاده که نمی تواند جزء قتل  هدف دیگری داشته باشد  شروع به اجرا قتل می باشد . [2]

بعضی از حقوقدانان در ا تعیین این تئوری ، اعمالی مقدماتی را به دو نوع اعمال قریب و غیر وقوع جرم مستقل و غیر مستقل به وقوع جرم تقسیم نموده اند و تنها اعمال قریب و اعمالی که مستقیماً  وفوراً به وقوع جرم مجرم می شوند را شروع به  جرم به حساب مب آورند به نظر می رسد قانونگذار ایران در تدوین  و تنظیم تبصره یک ماده 41  قانون  مجازات اسلامی به این نظر نماید . نشان داده می باشد زیرا تبصره مذکور اشعار می دارد. مجرد مقصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مجرمانه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست . آقای دکتر باهری از اساتید مسلم حقوق جزا با اشاره به این تقسیم دیگری با ارائه مثالی ضابطه تشخیص  اقدام  متنصل و غیر مستقل به وقوع جرم را اینچنین اظهار موارد و… هر گاه اعمالی شخص متهم در ضمن فیلمی به معرض نمایش گذاشته شود و در آن مطلقاً از مقصد او اسمی برد شود و قبلراز آنکه به نتیجه برسد دفعتاً متوقف گرددد و تماشاگران متفقاً قصد مرجمانه را اظهار کنند اعمال مزبور شروع به جرم می باشد اما هر گاه در اظهار نیت متهم تماشاگران اتفاق نظر داشته باشند و فرضیات دیگری هم قابل تصور باشد اعمال مزبور شروع به جرم محسوب نمی شود.[3]

 1- محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، نشر گنج دانش ، جلد دوم ، 1375 ، ص 175

– همان مأخذ، ص 175[2]

 1-رسولیان ، حرمت الله ، ص 20

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

 دانلود پایان نامه:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران