دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اضطراب امتحان مورد شناسایی قرار گرفته و از روش های درمانی متفاوت در کاهش اضطراب امتحان استفاده شده می باشد که اکثر این پژوهش ها به جمعیت دانش آموزان تمرکز داشته می باشد.

از میان متغیر های پژوهش خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مستقیم و قوی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد. این حوزه اخیراً به یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم مبدل شده؛ خودکارآمدی عبارتست از توانایی تصوری شخص برای کسب نتایج مطلوب (بندورا، 1997) افراد دارای خودکارآمدی سطح بالا تمایل بیشتری دارند تا انرژی خود را صرف تحلیل و حل مسائل کنند در حالی که افراد با خودکارآمدی ضعیف با ارزیابی دلواپسی ها و نگرانی های خود آزرده خاطر شده و به توانایی ها و مهارت های خود با دیده شک و تردید می نگرند و پیش از کوشش برای حل مسئله انتظار شکست دارد (بندورا، 2001).مهارت های مدیریت زمان یکی اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه در زمینه تحصیلی شایعتر می باشد (روفی، 1387).

ویتنسون[1] و شرمن[2] (2008) از اهمالکاری تحصیلی به عنوان یک مشکل عمده یاد می کنند که دانشجویان آموزش از راه دور با آن مواجه اند.

صاحب نظران برای رفتار اهمالکارانه دو نتیجه منفی درونی و بیرونی قائل اند. نتیجه درونی (عصبانیت- افسوس- یاس و خود سرزنشی) نتیجه بیرونی (صدمه زدن به کار- پیشرفت تحصیلی- بهم خوردن ارتباطات و از دست دادن فرصت ها (هاشمی زاده،1385).

اهمالکاری موجب افت عملکرد تحصیلی می شود طبق شواهد و سوابق پژوهش کسانیکه گرفتار اهمالکاری می شوند در استفاده بهینه از زمان مشکل دارند علت های زیر را می توان مانند ضرورت های انجام پژوهش حاضر بر شمرد.

اولاً در زمینه اهمالکاری تحصیلی و تأثیر و تأثیر مدیریت زمان بر روی آن تا کنون در کشور تحقیقات اندکی صورت گرفته در نتیجه فقدان سابقه تحقیقی در بستر بومی جامعه مورد مطالعه یکی از دل مشغول های جدی محقق بود. دوماً از یک سو مواجهه دانشگاه نیمه حضوری با ازدیاد جمعیت دانشجویی و گسترش رشته ها و نبود برنامه زمانی مناسب و کافی برای دانشجویان و دسترسی محدود دانشجویان نیمه حضوری به اساتید تمام وقت مانند مشکلات دانشجویان این مدل آموزشی می باشد. لذا محقق در صدد بهره گیری برای مدلی سودمند برای کاهش اهمالکاری

[1]– Vitenson

[2]– SHermen

 

 

 پایان نامه پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمال کاری و عملکرد تحصیلی-سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه