دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

از مؤلفه­های مهم حقوق بشر را تشکیل می­دهد. از مطالب گفته شده نتیجه می­شود که: آموزش صلح از طریق مدارس ما را به اهداف تعیین شده آن نمی­رساند اما نباید از نظر دور داشت که آموزش تنها به مفهوم صلح منفی تاکید نمی­کند بلکه در آموزش صلح بیشتر مفهوم مثبت آن مدنظر دست­اندرکاران آموزشی می باشد . واژه مثبت که نتیجه پژوهش گسترده درمورد صلح می باشد بر این موضوع دلالت دارد که ساختارهای واجد خشونت را بایستی از جامعه زدود. گفته می شود که برای رسیدن به چنین صلحی، نوع بشر بایستی بی­عدالتی­های بزرگی که هنوز در درون کشورها بین آن­ها رایج می باشد محو سازد. صلحی که بایستی به عنوان یک امر مشترک در بین همه مستقر شود صلح جهانی می باشد. به عبارت دیگر آموزش  صلح نمی­تواند تنها بر توقف خشونت فیزیکی در مدرسه و جامعه متمرکز باشد بلکه آماده­سازی بچه­ها برای زندگی صلح آمیز، تعلیم و تربیتی تمام عیار را الزام می دارد. که آگاهی آنان را از خود، اجتماع، فرهنگ و محیط زیست صلح، بلکه بایستی در قالب فعالیتهای تربیتی، تدوین و اجرای قوانین، روش های آموزشی و فضا و تعاملات موجود در سطح مدرسه به ویژه در سطح مدارس ابتدایی که بچه­ها از آمادگی بیشتری برای جامعه پذیری برخوردارند دنبال شود(فتحی واجارگاه،1382).

دگرستیزی وکینه­ورزی نسبت به دیگر ملت­ها با گروه­های نژادی یا دینی در همه­جا پیکار کند. یکی از معروف­ترین سازمان­های جهانی امر آموزش که مسولیت و جایگاه معینی را در آموزش صلح به خود اختصاص داده می باشد، شورای جهانی برنامه درسی و آموزش می باشد که در سال(1971)توسط معلمانی از سرتاسر جهان تشکیل شده می باشد. در مقدمه اساسنامه این شورا آمده می باشد؛اکنون زمانی می باشد که جامعه جهانی و آموزگاران وظیفه مطمئن ساختن مردم را دارند. آموزش تأثیر موثری در ارتقای برابری صلح و تصور حقوق بشر جهانی دارد. در نتیجه تمامی برنامه­های درسی وآموزشی موسسات آموزشی برای کودکان، نوجوانان، سالمندان بایستی در جهت ارتقای عزت نفس افراد، پس آموزش برای صلح گرچه ممکن می باشد هدف­ها و نام­های متفاوت به خود بگیرد اما همگی در چند نقطه موردتاکید باهم اشتراک دارند. همگی آن­ها شامل آموزش برای مفاهیم بین المللی، آموزش بین­المللی، آموزش برای بقای آموزش جهانی و آموزش برای شهروندان جهانی شدن می شود(ذکاوتی قره گوزلو،1381).

        از این­رو آموزش جهانی با آگاه ساختن دانش­آموزان از مسائل عمده جهانی از قبیل حقوق بشر، صلح و امنیت توسعه جهان سوم، آشنایی با محیط آغاز می شود تا موجب توسعه 

 

 

 

 پایان نامه پایان نامه مطالعه ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان-سایت ارشدها

 

پایان نامه مطالعه ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان-سایت ارشدها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه