تکه ای از متن پایان نامه :

 

رویکرد مورد نظر، درمان امری صرفاً روان‌شناختی نیست، بلکه واجد ابعاد هستی‌شناختی نیز می‌باشد. در نظر داشتن ابعاد دینی و هستی‌شناختی وجود بشر در نظرگاه وجودی، رویکرد اخیر را در موقعیت ممتازی قرار می‌دهد. از این جهت که آن را به چارچوب مناسبی جهت انجام مطالعات پیرامون روان‌شناسی دین بدل می‌سازد (وولف، ترجمه دهقانی: 1386). در عین حال، در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که از هرگونه ساده‌انگاری و نزدیک دانستن بیش از حد فلسفه وجودی به دین بایستی دوری جست (مصلح، 1387). این پرهیز در مورد روان‌شناسی وجودی جدی‌تر می باشد. روشن می باشد با وجود چنین وضعیتی در مورد روان‌شناسی وجودی، در رویکردهای دیگر این علم، که دعوی دغدغه‌های هستی‌شناختی ندارند، به نحو جدی‌تری چنین می باشد.

 

2-1-2-5 افسردگی از دیدگاه معنوی‌گرایی 

آن چیز که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، عبارت بود از مهم‌ترین نظریه‌های سبب‌شناختی و درمانی درمورد افسردگی، اما علاوه بر دیدگاه‌های رایج و کلاسیک، کوشش‌های فراوان دیگری نیز در راستای تبیین و درمان افسردگی صورت گرفته‌اند. یکی از روندهای جدید، مبحث معنویت و درمان معنوی می باشد. این رویکرد ریشه در دیدگاه‌های هستی‌‍‌شناسی دارد.

در سال‌های اخیر، سازمان جهانی بهداشت، نیز در تعریف سلامت کامل و ابعاد وجودی بشر، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و نیز معنوی اشاره می‌کند و بعد چهارم یعنی بعد معنوی را در رشد و تکامل بشر مطرح می‌سازد (وست، ترجمه: شهیدی و شیرافکن: 1387).

معنویت به تلاشی که برای کشف چیزی مقدس انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. معنویت، گسترش آگاهی فرد را فراخوانده و مسئولیت فرد را نسبت به خود و ماوراء خود می‌طلبد. می‌باشد (مراویجیلیا[1]، 1999).

بحث‌های موجود در مورد معنویت، منجر به این شده‌می باشد که معنویت امری ذهنی[2]، مبهم[3] و قطبی[4] شود. در یک انتهای طیف، به معنویت مترادف با مذهب نگریسته شده‌می باشد در حالی که در انتهای دیگر طیف، برای تمام افراد فاقد ایمان یا اعتقاد به خدا نیز به کار می‌رود (اسمیت و مک شری، 2004).

بعضی معتقدند امروزه معنویت یک پدیده جهانی می باشد که برای همه (معتقدان و نیز بی‌ایمان‌ها) به کار می‌رود (کولی[5]، 1997؛ برنارد[6]، 1988؛ به نقل از راسخ، 1393). طبق نظر راسل، معنویت می‌تواند ب

[1]. Meravigilia

[2]. subjective

[3]. confused

[4]. polarized

[5]. Cauly

[6]. Burnard

 

 

 پایان نامه مطالعه اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: مطالعه اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی