دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  1. ما ذخیره می شود. درنظر گرفتن فقط 8 دقیقه در روز جهت برنامه ریزی برای هر یک از کارهایی که انجام می دهید و در نهایت شما را قادر خواهد ساخت که روزی یک ساعت زمان برای کارهای مهمترتان ذخیره سازی نمایید و مهمترین تأثیر برنامه ریزی عبارت می باشد از مکتوب سازی آن چیز که قرار می باشد انجام شود اما طبقه بندی ذهنی آنچهانجام می دهید و آن چیز که می خواهید انجام دهیدفقط فهرستی در ذهن شما ایجاد می نماید که از کنترل شما خارج می باشد (زیرا خارج از دید و تفکر می باشد) و همچنین خیلی آسان، شما را دچار سردرگمی می کند. مکتوب کردن برنامه ها در واقع این ست که ما از نظر ظرفیت اشغال شده ذهن را کاهش می دهیم برنامه ریزی مکتوب می تواند دارای فیزیولوزیکی محرک در جهت فعال نمودن انگیزه های شخصی در کارها باشد. فعالیت های روزانه شما وقتی به انجام می رسد که بر اساس یک جدول روزانه برنامه ریزی شود، این اقدام باعث می شود که در انجام فعالیت های روزانه بسیار راحت تر اقدام نموده و هر چه بهتر به مقصد تعیین شده نزدیک شوید ممکن می باشد شما در نتیجه یک برنامه مکتوب کمتر از گذشته به سادگی دچار آشفتگی شغلی و وظیفه ای شوید و در اقدام بدون اینکه نیاز به راهنمایی در جهت انجام کارهای طبقه بندی شده داشته باشید، موفق خواهید شد که کارهایتان را طبق برنامه ریزی انجام دهید. اگر در روز گذشته از نظر انجام برنامه هایتان برای شما موفقیت آمیز نبوده می باشد همیشه که در آن کارهای روزانه تان به صورت دقیق قید شده باشد، باور داشته باشید که نمی توانید دارای یک برنامه بلند مدت یکساله و حی ماهانه باشید جدولی که واقع گرایانه تهیه شده باشد، تمامی آن چیز که که شما مایل به انجام آن هستید و می خواهید در طول روز انچجام دهید در بر خواهد گرفت و به راستی، در نظر داشتن هدف گذاری ها و بر اساس واقعیت هر چه بیشتر هر روز کارهایی انجام دهید که شما را شاد می کنند.
  2. هر روز کارهایی انجام دهید که برای شما اندازه گیری دقیقی را از اهداف کارکنان فراهم آورد.
  3. هر روز کرهایی انجام دهید که توازنی بین زندگی خصوصی و زندگی حرفه ایتان مستقر سازد (ورزش، همراه با خانواده، تفریح و … ) (همان منبع).
  • مطالعه عملکرد

 

 

 

 پایان نامه پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمال کاری و عملکرد تحصیلی-سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه