دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله-گذاری موالید در بین زنان 49-15 سالهدر ایران 1385 و افغانستان2010 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

لذا زوجین ترجیح می‌دهند که بعد خانواده را از طریق زمان‌بندی فرزندآوری محدود کنند.

یکی از مشکلات عمده نظریه فوق این‌می باشد که امکان آزمایش و تست کامل آن‌ها در دنیای واقع وجود ندارد. به عبارتی دیگر، آزمون نظریه جریان ثروت بین نسلی مستلزم داده‌ها و مطالعات طولی می باشد که امکان مطالعه جریان ثروت بین نسل‌های مختلف را فراهم سازد. چنین داده‌هایی به راحتی در دسترس نیست.

2-1-8- مدل متغیرهای بینابین

دیویس و بلیک فهرستی از یازده مورد متغیر زیستی و رفتاری که به طور مستقیم سطح باروری را تحت تأثیر قرار می­دهند، مطرح کردند و بر این باورند که متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و محیطی- زمینه­ای، از طریق آنها بر باروری تأثیر می­گذارند( حسینی، 89:1383 ). بر همین اساس آنها را متغیرهای بینابین می­گویند و این الگو نیز به مدل متغیرهای بینابینی معروف می باشد.

بنگارتز (1983) جهت تبیین بهتر و ساده تر از عوامل مؤثر بر باروری، تعداد متغیرهای مدل ارائه شده توسط دیویس و بلیک را در سه دسته اصلی و هشت گروه جزیی­تر طبقه بندی نمود. مدل بنگارت که به مدل تعیین‌کننده­های اولیه­ی باروری مشهور شده می باشد، در عین ساده­تر بودن، از قابلیت سنجش و اندازه گیری بیشتری نیز برخوردار می باشد.

عوامل بینابینی مؤثر بر باروری در مدل بنگارت:

  1. عوامل آشکار(سن ازدواج، نسبت زنان هیچگاه ازدواج نکرده)

تنها از طریق محدود ساختن تعداد فرزندان می باشد که هر کودکی امکان می یابد از کامل­ترین فرصت­ها جهت اعتلاء در سلسله مراتب اجتماعی بهره­مند شود» (باتامور،1357: 99-90).

بنیان اصلی نظریه مدرنیزاسیون بر اساس تغییر در نهادهای اجتماعی می باشد که توسط صنعتی شدن[1] و انقلاب صنعتی[2] ایجاد شد. این نظریه اظهار می­دارد که در زمان­های قبل از انقلاب صنعتی، جوامع انسانی از طریق رسوم و آداب، سنن و با در نظر داشتن نهادهای سنتی و درونی خودشان هدایت می­شدند. مالهوترا و تسوی برای تبین تفاوت سن افراد در اوّلین ازدواج، از مفهوم نوسازی استفاده نموده­اند. آن­ها بر این باورند که در جریان نوسازی، خانواده‏محوری به فردمحوری تبدیل می‏شود و فرایند نوسازی با ترجیح

[1] . Industrialization

[2] . Industrial Revolution

 

 

پایان نامه پایان نامه مطالعه و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله‌ گذاری موالید در بین زنان 49-15 ساله در ایران(1385) و افغانستان(2010)-سایت ارشدها

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه