تکه ای از متن پایان نامه :

 

دموکراسی روی می­کند، طبقه خواص که به صنعت و تولید می­پردازد اشرافی­تر می­شود. در طبقه توده، آدم­ها بیش از پیش به یکدیگر شباهت پیدا می­کنند و در طبقه اشراف صاحب صنعت، مردم بیش از پیش از یکدیگر متفاوت می­شوند و در حالی که در طبقه توده نابرابری مردم افزایش می­یابد، به همان نسبت نابرابری در طبقه اشراف کاهش پیدا می­کند.» به نظر وی تعریف رایج دموکراسی این می باشد که ذاتا منافی آریستوکراسی می باشد و قائل به انحلال نظام امتیازات و از میان رفتن تمایزات طبقاتی، و مآلا گرایش به برابری اقتصادی و یکسان شدن روش­های زندگی مردم دارد. با آمدن آریستوکراسی، ارتباط خادم و مخدوم از میان می­رود و فرمانروایی اشراف مقید به الزاماتی می‌شود که هدف آن حمایت از رعیت فرمان­بردار می باشد. به طور اختصار عمده نظریات دوتوکویل عبارتند از: 1.آزادی سیاسی بالاترین ارزش­ها می باشد، حتی به هنگامی که نظام­های استبدادی آن را به نام دموکراسی زیر پا می­گذارند؛ 2. آزادی موقوف می باشد بر آزادی­های شخصی و فکری و حمایت قوانین از بشر­ها تا بازیچه خودکامگی حاکمان قرار نگیرند، و نیز اینکه شهروندان بتوسط نمایندگی که بر می­گزینند مداخله کنند؛ 3. مادامی که در یک نظام سیاسی برابری و استبداد حاکم باشد سطح عواطف و عقول مردم پیوسته تنزّل خواهد کرد؛ 4.اگر کسی از روی فرصت­طلبی از یک رژیم فاقد مشروعیّت اطاعت کند، به شهروند رعیّت شده مبّدل می­شود، یعنی به مصرف­کننده­ای که جامعه مدنی نیستند بلکه بایستی در خدمت آن باشند.

گذشته از نظر متفکران در ارتباط با دولت و جامعه مدنی و اینکه کدام یک از اولویت برخوردار می باشد، مطالعه ارتباط بین آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. به اعتقاد هگل فرد در جامعه مدنی بر خلاف خانواده قادر می باشد  به استقلال دست یابد، زیرا فردیتی که در خانواده تحت شعاع و نفوذ نیازهای مشترک قرار می­گیرد، در جامعه مدنی به واقعیت عینی می­پیوندد، یعنی ایده اخلاقی از مرحله مفهومی به مرتبه واقعی خود می­رسد. بدین گونه، گذر فرد از خانواده به جامعه مدنی به معنای ارتقای مرتبه منطقی-حقوقی، پدیدارشناختی و متافیزیکی او از شکلی جزیی به شکلی کلی می باشد. اما جامعه مدنی بیانگر تمامیت جامع وحدت و یکپارچگی میان جزء و کل نیست، زیرا تمامیت در جامعه مدنی در وجود خصوصی افراد متبلور می­شود. پس تنها نهاد دولت تجلی واقعی یکسانی میان جزء و کل می باشد، زیرا دولت به شکلی مطلق تحقق می­یابد و دارای غایتی مطلقا کلی می باشد. دولت تبلور آزادی تحقق یافته و زندگی اخلاقی کامل می باشد.( ایرانی­طلب، 1378:ص25).

در تعبیر دیگر نهادهای مدنی در حکم کرم روده ی دولت و مزاحم دولت تلقی می شوند،.در این تعبیر یک نگاه خصمانه به نهادهای مدنی می باشد و اجازه شکل گیری و مشارکت به نهادهای مدنی داده نمی شود .ارتباط دولت با جامعه مدنی و نهاهای مدنی یا به صورت غیر تعاملی می باشد و یا تعاملی و همکاری­جویانه؛

 

 

 پایان نامه آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی