تکه ای از متن پایان نامه :

 

مکرِه در حالت عادی مکرَه را وادار به انعقاد عقد می کند ؛ مکره در این حالت فرصت اندیشیدن دارد ، اما گاه مکره آن چنان در فشار می باشد که قدرت تصمیم گیری از او سلب می شود ، این حالت به اجبار معروف می باشد .

گاه قرارداد معلول یک فشار خارجی می باشد و گاه ناشی از یک وضعیت اقتصادی یا اجتماعی می باشد .

در این ارتباط لازم می باشد در دو قسمت مباحثی مطرح شود :

1-1- مقايسه اكراه با اجبار :

1-2-مقايسه اكراه با اضطرار

 

1-1- مقايسه اكراه با اجبار :

 

اجبار، وادار كردن كسي به انجام يا ترك كاري می باشد. اجبار فشاری می باشد که اراده و قصد را از بین می­برد. در اجبار، قصد فعل از شخص سلب مي‌شود و به طريق اولي، قصد نتيجه فعل هم از وي صادر نمي‌شود. اجبار، فرصت انديشيدن را از بشر سلب مي‌كند؛ چنين حالتي مانع قصد می باشد. به اجبار، الجاء نیز مي‌گويند.

وسيله اجبار ديگري اگر مادي باشد، آن را اجبار مادي گويند؛ مانند اين­كه دست كسي را به زور گرفته تا سندي را امضا كند. اگر وسيله اجبار معنوي باشد، آن را اجبار معنوي گويند؛ مانند اغواء و امتناع توأم با تهديد.[1]

كسي كه مجبور می باشد، هيچ­گونه اراده‌اي از خود ندارد و هیچگاه فرصت بررسي و سنجش ندارد و حتي نمي‌تواند براي رفع تهديد چيزي را انتخاب كند.

  1. 1. محمدجعفر جعفری لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق (تهران: نشر گنج دانش، 1378، چاپ اول) ج 1 ،ص138.

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه