پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب) 

تکه ای از متن پایان نامه :

  • جامعیت: آیا رشته­ای از نوع­های ارزش جامعه را مشخص کرده­ایم و اگر این مجموعه نوع­های ارزش جامعه نیست آیا مطالعه اولویت­های ارزشی راضی‌کننده خواهد بود.
  • همانندی معنایی

2-2-1-3 تئوری حشو ارزشي گودنو

جکلين گودنو يکي از مهم‌ترین عوامل مؤثر در انتقال ارزش‌ها از والدين به فرزندان را تشخيص و اتخاذ راهبردهاي مؤثر به‌مقصود رشد فرزندان در دسترس به اين اهداف مي‌داند. وي دراین‌باره دو مرحله را براي توصيف فرآيند‌هايي که فرزندان ارزش‌هاي والدينشان را مي‌پذيرند يا طرد مي‌کنند، پيشنهاد نموده می باشد. به عقيده وي قبل از اين­که فرزندان عقايد والدينشان را بپذيرند يا طرد نمايند آن‌ها آغاز ادراکي از ارزش‌ها و عقايد والدينشان کسب مي‌نمايند و صحت يا درستي ادراک فرزندان و پذيرش عقايد والدين از عوامل مختلفي تأثير مي‌پذيرد. فقدان توافق والدين و فرزندان يا به‌واسطه ادراک نادرست از عقايد و ارزش‌هاي والدين يا طرد ادراک درست از عقايد و ارزش‌هاي والدين می باشد. بر اساس ديدگاه گودنو درستي ادراک فرزندان از ارزش‌ها و عقايد والدين به‌طورکلی تحت شرايطي می باشد که اطلاعات (ارزش‌ها) را به دست مي‌آورند. وي وضوح، حشو، تازگي و فراواني پيام (ارزش) والدين، درجه توافق ارزشي والدين، مناسبات توسعه‌اي و اثر هم نياز را مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ادراک از ارزش‌هاي والدين مي‌داند، به عقيده وي وضوح و روشني پيام نتيجه صراحت داشتن پيام می باشد. پيام‌هاي صريح تلويحاً نيازمند اين هستند که فرزندان موقعيت والدينشان را درک نموده و از اين طريق به درک بهتر رهنمون شوند (يوسفي، 1383: 106).

  • ارزش‌های «زیبا شاختی» به تجربه­های هنری، زیبایی و شکل متناسب مربوط می­شوند.
  • ارزش‌های «اجتماعی» به روابط نوع‌دوستی و بشردوستی مربوط می­شوند.
  • ارزش‌های «سیاسی» توجه آن‌ها به توان شخص و نفوذی می باشد که در تمام فعالیت‌هایشان داده می­شوند و نه‌فقط در سیاست
  • ارزش‌های «دینی» به امور عرفان و درک جهان به‌صورت یک کل ارتباط پیدا می­کند (شولتس، 278:1378 – 279)

2-3 چارچوب مفهومی پژوهش

با در نظر داشتن این­که روش کمی و کیفی از بنیان­های فلسفی و پارادایمی متفاوتی برخوردارند، لذا در مطالعه کیفی به‌جای استفاده از چارچوب ­نظری جهت تدوین و آزمون فرضیه از چارچوب مفهومی جهت استخراج سؤال یا سؤالات پژوهش استفاده می­شود. چارچوب مفهومی مجموعه مفاهیم به هم مرتبطی می باشد که بر مفاهیم و مقوله­های عمده موردمطالعه تمرکز دارد و آن‌ها را در قالب یک نظام منسجم و مرتبط معنایی به همدیگر پیوند می­دهد (محمد پور و ایمان، 1386؛ محمد پور و همکاران، 1388). در رویکردهای کمی طبق نظر جامعه­شناسانی

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه