تکه ای از متن پایان نامه :

 

از آنجا که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی ورشکستگی خاتمه می‌یابد. لذا با حدوث توقف جدید می‌بایست مجدداً مراحل صدور حکم ورشکستگی طی شود و در این صورت، وقتی حکم توقف صادر خواهد شد که در پرداخت مطالبات، بعد از قرارداد ارفاقی وقفه ای ایجاد شود والا با عدم اجراء تعهدات قرارداد ارفاقی بایستی درخواست فسخ شود نه ورشکستگی مجدد اما این توقف مانع اجراء قرارداد ارفاقی خواهد شد هرچند در قانون سرنوشت قرارداد ارفاقی مبهم مانده می باشد.

ب) موارد اختياري: 

طلبکاران و تاجر ورشکسته در بعضي موارد در انتخاب يکي از طرق ختم ورشکستگي آزاد گذارده می باشد.

1) اگر تاجر ورشکسته راجع به قرارداد ارفاقي پيشنهادي نکند يا در صورت پيشنهاد اکثريت آن را قبول نکنند:

در حقوق ايران پيشنهاد قرارداد ارفاقي مصداق ندارد ولي در حقوق فرانسه تشکيل مجمع طلبکاران و شروع مذاکره در مورد قرارداد ارفاقي نياز به درخواست مديون دارد.[1] در موردي هم که طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقي راي ندهند و اکثريت مبلغي و عددي قانوني بدست نيايد، در اين صورت، اين طلبکاران تصفيه فوري و تقسيم اموال را انتخاب مي کنند.

2) اگر قرارداد ارفاقي بوسيله طلبکاران فسخ مي شود:

فسخ قرارداد ارفاقي در صورتي که تاجر ورشکسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نکند (ماده 449 ق.ت) همانطور که حق فسخ خاص طلبکاران مي باشد و بدون درخواست آنها نمي توان حکم فسخ قرارداد صادر کرد، در نتيجه بايد گفت اين طلبکاران هستند که با اراده و اختيار خود شيوة ختم ورشکستگي را تبديل مي نمايند (ماده 494 ق.ت).

 

 

فصل دوم: مفهوم و ماهيت قرارداد ارفاقي 

 مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقي 

«قرارداد ارفاقي در فارسي کنوني به معني عقد به کار مي رود.» در تعريف عقد مي توان گفت: «توافق دو يا چند اراده می باشد که به مقصود ايجاد آثار حقوقي انجام مي شود. اثري که از عقد ناشي مي شود ممکن می باشد ايجاد ارتباط حقوقي جديد باشد (مانند ايجاد و انتقال حق عيني و تعهد) يا از بين بردن و تغيير ارتباط حقوقي گذشته (مانند اقاله و تبديل تعهد) در اين تعريف لزوم جنبه انشايي توافق و پايبند بودن طرفين به مفاد آن نيز به طور ضمني آمده می باشد، زيرا هدف از توافق بايد ايجاد دو اثر حقوقي باشد نه اخبار از رويدادها و ارتباط اخلاقي و دوستانه».[2]

[1] . Bord-op.cit, p, 229.

[2] . کاتوزيان ناصر ، قواعد عمومي قراردادها، جلد اول ،چاپ يازدهم، شرکت سهامي انتشار ، 1392، صص 23-22.

 

 

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی – سایت ارشدها 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی