پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب) 

تکه ای از متن پایان نامه :

مي‌کند و تغيير در ميان گروه‌هاي جوان‌تر با سهولت بيشتري صورت مي‌گيرد. بنابراين با تغيير و تحولات اجتماعي تفاوت بين نسلي پديد مي‌آيد که از آن، گاه به تعارض يا شکاف بين نسلي نيز تعبير مي‌شود وي در دهه هشتاد اين ايده را مطرح کرد که در جوامع صنعتي مواجه با نوعي دگرگوني ارزشي اساسي هستيم. به اين صورت که گرايش نسبت به ارزش‌هاي فرا مادی تقويت گرديده و نسل جديد به ارزش‌هاي فرا مادی اولويت بيشتري مي‌دهد. وي به تغيير و تحول ارزشي در طي فرآيند جايگزيني نسلي پرداخته می باشد. به اعتقاد وي اولويت ارزشي فرد تحت تأثير محيط اجتماعي ـ اقتصادي که وي در طول سال‌هاي پيش از بلوغ در آن به سر مي‌برده شکل مي‌گيرد و با تغيير شرايط محيطي، اولويت‌هاي ارزشي نسل جوان با نسل قبل متفاوت خواهد شد. اينگلهارت دو فرض محوري را مبناي کار خود قرار مي‌دهد.

ـ فرضيه کميابي[1]، ناظر بر اين امر می باشد که اولويت‌هاي فرد بازتاب محيط اجتماعي ـ اقتصادي‌اش می باشد و شخص بيشترين ارزش‌ها را براي آن چيزهايي قائل مي‌شود که عرضه آن‌ها نسبتاً کم می باشد

ـ فرضيه اجتماعی شدن[2] که اصل را بر اين قرار مي‌دهد که ارزش‌هاي اساسي فرد به شکل گسترده بازتاب شرايطي می باشد که در طول سال‌هاي قبل از بلوغ وي وجود داشته می باشد (اينگلهارت و آبرامسون، 1378: 63). به نظر وي درحالی‌که فرضيه کميابي دلالت بر اين دارد که رونق و شکوفايي اقتصادي به گسترش ارزش‌هاي فرامادي‌گرايانه مي‌انجامد، فرضيه اجتماعی شدن مبين اين می باشد که نه ارزش‌هاي فرد و نه ارزش‌هاي يک جامعه یک‌شبه تغيير نمي‌کند. برعکس، دگرگوني اساسي ارزش‌ها اينگلهارت کاميابي اجتماعي ـ اقتصادي افزایش‌یافته را علت اصلي تغيير ارزش در جوامع غربي مي‌داند و دراین‌باره مي‌گويد: کاميابي اقتصادي افزایش‌یافته منجر به برآورده شدن بهتر نيازهاي بنياني در سال‌هاي شکل‌گيري افراد مي‌شود (سال‌هاي آخر نوجواني) که به‌نوبه خود منجر به ارزش‌هاي ماترياليست کمتر از نسلي به نسل ديگر مي‌شود. بر اين مبنا اينگلهارت به تأثير قشربندي اجتماعي توجه مي‌کند. در اين منظر خانواده‌هاي ثروتمند به نظر مي‌رسد جوانان ماترياليست کمتري را نسبت به خانواده‌هاي فقير پرورش مي‌دهند (همان: 45).

2-2-1-8 پی­یر بوردیو

 بوردیو مسئله نسل­ها را در عرصه­های اجتماعی مانند دانشگاه، سیاست، ادبیات، هنر و غیره مطالعه و تحلیل کرده می باشد. وی چالش بین نسلی را همانند سایر تعارضات اجتماعی متأثر از طبقه، نظام قشر­بندی اجتماعی و یا به تعبیر خود وی نظام­های سلطه و نابرابری در میدان­های مختلف می­داند و در چارچوب نابرابری و تضاد اجتماعی به تحلیل روابط

 Scarcity Hypothesis.[1]

 Socialization hypothesis.[2]

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه