پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید 

تکه ای از متن پایان نامه :

مصداقی نه مقوله ای: این زبان بر خلاف زبان قدیم که مشغول اظهار حقایق ازلی،‌کلیات و مقوله هاست به ماده(پدیده ها، موجودات، اشیاء و …) توجه می کند. در شعر نیما از کلمه هایی مانند حسن، عشق، دولت، کون و مکان، تجلی و … که به عنوان مثال در دیوان حافظ با بسامد بالا دیده می شوند خبری نیست بلکه او کوشش می کند با ساختن زمینه های واقعی، محل وجود این مقوله ها را (در صورت وجود) همراه حاملانش به خواننده ی خود نشان دهد.

موقعیت ساز، صحنه پرداز و توصیفی: از همین رو بخش عمده ای از کار این زبان در حوزه ی ساختن و پرداختن موقعیتی می باشد که تأثیر زمینه را برای ظهور تجلی های فردی، استقلال های شخصی و انفرادی دارد. موقعیت ماده می باشد و تمام جهان واقع و طبیعت چیزی به جز ماده نیست. از این رو پاره ی مهمی از کار این زبان در حوزه ی آفریدن صحنه ها دور می زند. صحنه هایی که جایی برای رویارویی، مقابله یا برخورد پدیده ها و کسان با یکدیگر هستند. این زبان تعهد دارد که صحنه را با جزئیات و توصیفات دقیق و روشن بپرورد جزئیاتی که ضروری و کارآمد هستند و در کشمکش ها تأثیر ایفا می کنند. تقریبن تمام کلمات و موضوع هایی که در شعر نیما حضور می یابند با اشاره های مستقیم گوینده دنباله و ریشه ای در واقعیت می یابند و حقایق بدون پس زمینه و انتزاعی به طرز شعر صوفیانه ی قدیم از شعر نیما طرد می شوند.

چند صدایی، شخصیت محور و خلاقه: در این زبان نویسنده و تک گویی از پیش مشخص او غالب نیست. بلکه نویسنده تمام کوشش خود را می کند که به شخصیت ها نزدیک شود آن قدر که حضور خود نویسنده  به طور کامل در حضور شخصیت ها مستحیل شود. نویسنده اقتضائات هستی شناختی و کنش مندانه شخصیت ها را با دقت و دانش کامل در نظر می گیرد و مماس با آن ها حرکت می کند به گونه ای که هیچ کجا صدای خودش از صدای آنان پیشی نگیرد و بیرون نزند. در این زبان شاعر یک روند از یابند و معنا می شوند. در شعر نیما شخصیت یا راوی همواره صبح را انتظار می کشد و از شب گریزان می باشد پس شب نماد تمام ناکامی ها و محدودیت ها می شود و صبح نماد همه ی آزادی ها و تنفس ها در معانی مختلف اجتماعی، سیاسی، عاطفی و …
شاعر پرندگان مختلف را با بسامد بالا در شعرهایش وصف و تصویر می کند. اما آن قدر به آن ها نزدیک می شود که در سوژه ی راوی شعر انعکاس می یابند و دارای معنی می شوند. این پرندگان که توصیفشان از طبیعت گرایی و واقع گرایی دقیق آغاز شده، در ادامه به این مقدار محدود نمی مانند و سوژه انسانی بر آن ها فرا افکنده می شود. بعضی از آن ها با خود شاعر یکی انگاشته می شوند(ققنوس). بعضی تبدیل به مصلحان و ناجیان جامعه انسانی می گردند(مرغ آمین)، بعضی بشارت دهنده ی آمدن منجیان و روزگاران خوبند(داروگ) و …

دیالوگ: دیالوگ از عناصر فوق العاده مهم زبان نمایشی در آثار نیماست. به یاد بیاوریم که افسانه اولین شعر جدی نیما در پی نوجویی هایش به طور کامل به حالت دیالوگ نوشته شد. اما دیالوگ های نیما محدود به گفت وگو نمی شوند بلکه تمام عناصر زبانش در آن ها منعکس می شود: وصف ها، تصویر ها، صحنه پردازی ها و عواطف. دیالوگ های نیما

بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه