پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب) 

تکه ای از متن پایان نامه :

حوزه اعتقادات و بعد فردی رفتار مذهبی بین مادران و دختران تفاوتی وجود ندارد. به‌طورکلی مادران مذهبی­تر از دختران هستند.

هيچ ارتباطی بين رضايت از زندگی و پایبندی آن‌ها به ارزش‌های اجتماعی وجود ندارد در نسل بزرگ‌سال ارتباط­ی آماری معنی­داری بين رضايت از زندگی و ارزش‌های اجتماعی هست.

«سنجش وضعيت تفاوت نسل­ها در ابژه­های فرهنگی و اجتماعی (مطالعه موردی شهر کرمانشاه توسط احمدی و همکارانش (1390) انجام‌شده می باشد. هدف مقاله حاضر سنجش وضعيت تفاوت ميان نسل­ها در ابعاد مختلف می باشد. نتايج حاکی از آن می باشد که تفاوت دو نسل در مقوله­های نوگرايی، مادی­گرايی/ فرا مادی‌گرایی، در نظر داشتن زنان و خانواده معنی­دار بوده و اين نسل جوان می باشد که در هر چهار مقوله رتبه بالاتری کسب کرده می باشد. جز در زمينه بعد مناسکی دین‌داری که می­توان از شکاف نسلی یادکرد، تفاوت مشاهده‌شده در ديگر زمينه­ها در حد فاصله­ی نسلی بوده می باشد.

مطالعه­ای با عنوان «مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر تفاوت اجتماعی: مطالعه موردی والدين و جوانان ا 5 تا 24 ساله شهر ساری» توسط فرزانه و همکارانش (1390) انجام‌گرفته می باشد. يافته­ها حاکی از آن می باشد که منش اقتصادی جوانان بسيار كم و معكوس بر تفاوت ارزشی ميان آن‌ها با والدینشان اثر گذاشته درحالی‌که منش اقتصادی والدين اثر تقریباً زياد و معكوسی بر تفاوت ارزشی گذاشته می باشد. منش سياسی جوانان والدين به­طور متوسط تفاوت ارزشی را تبين كرده می باشد؛ اما اين تبين نزد جوانان معكوس بوده می باشد. بيشترين تفاوت در حوزه منش اجتماعی دیده‌شده می باشد درحالی­كه منش اجتماعی تا حدی تبیین‌کننده تفاوت ارزشی نزد جوانان بوده می باشد، اين منش به‌قدر متوسط و معكوس اين تفاوت را نزد والدين نشان می­دهد. همچنين منش فرهنگي در هر دو مورد ضمن اينكه به­طور متوسط تبیین‌کننده تفاوت بوده می باشد اما در نزد هر دو اين تفاوت معكوس بوده می باشد. درمجموع می­توان تفاوت ارزشی را نزد هر دو گروه جوان والدين ملاحظه كرد.

فاضلی و کلانتری (1391) در پژوهشی به مطالعه «ارزشهای دموکراتیک نسلها» در سه بعد (تساهل و مدارا، آزادی و مشارکت سیاسی) در بین سه نسل (نسل اول افراد 17 تا 23 ساله، نسل دوم افراد 34 تا 47 ساله و نسل سوم افراد 48 سال و بالاتر) به نتایج زیردست‌یافتند: تمایل به ارزش‌های دموکراتیک، در هر سه نسل زیاد و به این لحاظ می­توان در فرضیه ثبات ارزش‌های سیاسی نسل­ها تردید داشت و در عوض این فرضیه را طرح کرد که نسل­ها می­توانند برای تغییرات اجتماعی، ارزش‌های خود را تغییر دهند. علاوه بر آن، داده­های به‌دست‌آمده نشان می­دهند ارزش‌های سیاسی مردم در سال­های گذشته دچار تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای شده می باشد.

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه