تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

مبحث دوم: فروش و تقسيم اموال 

به هر حال، اگر طلبکاران از مطالبات خود گذشت نکنند و مهلتي براي ادامة کار تاجر به او ندهند و خواهان اجراي حکم باشند چاره اي جز فروش و تقسيم اموال نيست، زيرا فروش اموال تاجر براي پرداخت بدهي هاي او به طلبکاران به صورت نقد ضروري و لازم می باشد. دارائی تاجر ورشکسته متشکل از اموالی می باشد که برای هر کدام رژیم حقوقی خاصی برای فروش در قانون تجارت پیش بینی شده می باشد.

 

گفتار اول: جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي 

قاعده عمومي تصفيه اموال ورشکسته، فروش و تقسيم اموال مي باشد و انعقاد قرارداد ارفاقي شيوه‌اي استثنائي می باشد که نياز به تراضي طرفين دارد تا به اجرا دربيايد. در قانون تجارت مقررات مربوط به قرارداد ارفاقي پيش از مقررات مربوط به فروش اموال تاجر آورده شده می باشد زیرا که قانونگذار هم به دنبال راه حلي مسالمت آميز و ختم ورشکستگي با مصالحه بين طرفين بوده می باشد. ماده 467 قانون تجارت مقرر مي دارد: عضو ناظر در ظرف 8 روز از تاريخ موعدي که به موجب نظامنامه مذکور در ماده 467 معين شده براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي نمايد. اين تشريفات مقدماتي انعقاد قرارداد ارفاقي از موارد مربوط به نظم عمومي می باشد و قواعد آن از قواعد آمره می باشد و قابل اسقاط نیست. اگر اين مقررات رعايت نشود به نظر مي رسد در اين صورت اصولاً مي بايست فروش و تقسيم اموال ابطال شود، زیرا بدون اجراي مقررات انعقاد قرارداد ارفاقي حقي از مديون ضايع شده می باشد.

بنابراين اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشود قواعد فروش و تقسيم اجرا مي شود. به همين دليل ماده 504 قانون تجارت مقرر مي دارد: اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشود مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه و تفريغ اقدام ورشکستگي شروع خواهد کرد.

 

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگي از طريق فروش و تقسيم 

قانونگذار دو راه حل براي ختم ورشکستگي پيش بيني کرده می باشد. فروش و تقسيم اموال طريقه اي قانوني می باشد که قانونگذار در مواردي ختم ورشکستگي را از اين طريق اجباري کرده می باشد. در مواردي ديگر، با وجود تقدم قرارداد ارفاقي، انتخاب بين دو راه حل را آزاد گذارده می باشد.

توقف صادر خواهد شد که در پرداخت مطالبات، بعد از قرارداد ارفاقي وقفه ايجاد شود. والّا با عدم اجراء تعهدات قرارداد ارفاقي مي بايست درخواست فسخ کرد نه ورشکستگي مجدد.

4- در صورتی که بدون فسخ و ابطال قرارداد ارفاقی مدیون مجدداً ورشکست

 

 

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی – سایت ارشدها 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی