تکه ای از متن پایان نامه :

 

) پسر بالغ در فقه

جمهور فقهاي اسلام عامه و اماميه بر اين امر اتفاق نظر دارند كه مرد بالغ مي­تواند مستقلاً ازدواج كند، مرد مي­تواند با هر زني كه مي­خواهد ازدواج كند و به او هر چه مي­خواهد هديه دهد و مهر او را هر قدر كه مي­خواهد تعيين كند پس او مي­تواند به دلخواه براي خود عقد واقع سازد و در هر جهات وي مختار مي­باشد و عقدي كه وي منعقد مي­نمايد نافذ و از صحت برخوردار می باشد و متوقف بر اجازه هيچ كس نمي­باشد. و اين جوابي می باشد كه با در نظر داشتن تمام اصول عقلي و روايي مي­توان به آن رسيد. جاي هيچ گونه ايراد و ترديدي هم ندارد و خب اين رويه و نظر عقلايي مي­باشد و با طبيعت افراد بشري نيز سازگاري دارد چه هر فرد بعد از گذر از مرحله طفوليت به مرحله بلوغ مي­رسد و فرد بالغ نيز خود بايد استقلال داشته باشد و اما اينكه اين استقلال كه خود امر خطيري مي­باشد بايد از چه سني شروع شود خود جاي بحث دارد چه ما بايد سني را به عنوان سن رشد و بلوغ بدانيم كه افراد بتوانند هم از لحاظ قواي جسمي و بدني به حد بلوغ به اصطلاح جنسي رسيده باشند و هم از لحاظ قواي فكري به حدي رسيده باشند كه بتوان به آن­ها اين اطمينان و اعتماد را داشت كه چرخه زندگي را به دست آن­ها سپرد اما با اين تفاسير فقهاي اسلامي سن رشد در پسران را هر كدام به نحوي بيان مي­كنند. اكثر فقهاي شيعه سن رشد را براي پسران 15 سال تمام قمري مي­دانند در مذاهب ديگر اسلامي شافعيان و حنابله سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمري مي­دانند اما مالكيه 17 سالگي را سن بلوغ مي­آوردند اما خود امام مالك 15 سال را شرط خروج از سن صغر قرار داده می باشد. حنيفه 18 سال در پسر و در روايتي 19 سال را براي رسيدن به سن بلوغ آورده­اند. پس بنظر فقها يك پسر 14 ساله و چند ماهه مي­تواند تصميم بگيرد راجع به آينده خود و انتخاب همسر كه به نظر مي­رسد اين يك كاري بس شاق مي­باشد كه بر عهده پسرها گذارده شده می باشد. 1

2) دختر بالغ در فقه

اين امر كه آيا دختر بعد از رسيدن به سن بلوغ مي­تواند خود اختيار ازدواج خود را بر عهده بگيرد يا خير سوال مهمي مي­باشد كه از دير باز مورد بحث و گفتگو بوده می باشد كه آيا اينها بعد از رسيدن به سن بلوغ مي­توانند به مانند پسرها به طور مستقل ازدواج خود تصميم­گيري نمايند يا خير؟ آغاز بهتر می باشد ببينيمروشن نباشد. همه اينها حكايت از اين امر دارد كه ما نمي توانيم يك سن را به طور اخص به قابليت ازدواج اختصاص بدهيم و بگوئيم اين می باشد و آن هم در تمام نقاط دنيا، كه برخي معتقدند اين سن با در نظر داشتن نقاط مختلف دنيا هم هيچگونه تغييري نبايد داشته باشد و همه از لحاظ سن ازدواج با هم برابرند.

در اينجا بحث بر آن می باشد كه وقتي كه ما مثلاً مي­بينيم دختران در ايران در سن 5/12 سالگي از لحاظ جنسي بالغ مي­شوند آيا تنها همين نكته براي ازدواج كافي مي­باشد يا علاوه بر اين موارد دخترها بايد به رشد عقلي و اجتماعي نيز دست يابند تا بتوانند اين نهاد را كه همه معتقد مي­باشند اولين و مهمترين هسته اجتماع مي­باشند را پي­ريزي نمايند. البته اين نكته قابل توجه مي­باشد كه افرادي نيز در برابر اين ديدگاه قرار دارند و معتقدند كه وقتي ما مي­گوئيم دختران در سن 9 سالگي مي­توانند ازدواج كنند برخي خيال مي­كنند كه دختر بايد در سن 9 سالگي ازدواج كند. 1

     اما آن چیز که كه بنظر ما مهم می باشد تعيين سن بلوغ مي­باشد كه بايد عرف آنرا تعيين كند و خود احاديث نيز در اين خصوص با هم متفاوتند و برخي از احاديث سن 9 و 10 سالگي و برخي سن 13 سالگي را سن بلوغ قرار داده­اند و سند اين احاديث نيز صحيح مي­باشند. 2 در مورد اين احاديث نيز ما نمي­توانيم اينگونه اظهار كنيم كه زیرا مثلاً در روايات اين چنين آمده می باشد و آن روايات نيز اين سن را براي ازدواج تعيين كرده می باشد ما نيز بايد مطيع و منقاد باشيم چه مي­توان اينگونه گفت كه اسلام را به هيچ وجه نمي­توان محدود به زمان و مكان خاصي نمود و يك سني را براي بلوغ افراد در قوانين خود تعيين نمود و اينگونه عنوان داريم كه اين سني كه تعيين شد سن بلوغ می باشد و لاغير. به نظر مي­رسد در اكثر موارد آن چیز که كه نياز به آوردن و تشريع مسائل جديد مي­باشد اسلام اين موارد را به درستي تعيين كرده می باشد ولي در خيلي موارد نيز كه زندگي عادي مردم منافاتي با تعاليم اسلامي نداشت همين رويه جاري در زندگي مردم را تاييد نمود و از اين موارد موضوعاتي را رد نمود كه رسوم اشتباه و نادرستي بوده می باشد و اين رواياتي هم كه در اين مورد از ائمه (ع) ذكر شده می باشد در تاييد آن رويه عرفي بوده می باشد و در ثاني اسلام با علم و دست آوردهاي آن مخالفتي ندارد كه اگر پيشرفت علمي چيزي را به اثبات رساند موجب نفي مورد شود زیرا آن موقع اين سن را عرف علم آن زمان تاييد كرده بود در حال حاضر مثلاً اين سن را تاييد نمي­كند فقهاي ما هيچ تاكيديهم نمي­تواند وي را از داخله در امور شخصي خود منع كند مگر با مجوز قانوني. اما در مورد نكاح دختر حرف و حديث بسيار می باشد و بدين راحتي از اين مسئله عبور نمي­كنند. و از همان آغاز اين امر با اختلاف نظرهاي فقهاي اسلامي و حقوق دانان روبرو بوده می باشد و اين

1- صفايي، سيدحسين، قاسم زاده، سيد مرتضي، اشخاص و محجورين، نشر میزان، ص179.

1- آيت الهي، زهرا، مقاله سن ازدواج دختران، مجله كاوشي نو در فقه، نشر دفتر تبليغات اسلامي قم، شماره 17-18، ص266.

2- همان منبع، ص247.

 

 

 پایان نامه پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه