تکه ای از متن پایان نامه :

 

هدايت از ضلالت، و با در نظر داشتن آيات قرآن روشن می باشد كه اين تعريف با الهام از آيات قرآن ذكر شده می باشد.

حال با در نظر داشتن معاني كه ذكر شد اگر بخواهيم رشد را به مفهوم عام خودش كه شامل همه انواع رشدها در همة موارد بشود تعريف كنيم بايد بگوئيم:

«رشد يعني اين­كه بشر شايستگي و لياقت اداره و نگهداري و بهره­برداري از سرمايه­ها و امكانات مادي و يا معنوي را كه به او سپرده مي­شود داشته باشد».

«بشر در هر ناحيه از نواحي از زندگي كه حكم يك شأن و وسيله­اي را دارد، شايستگي اداره و نگهداري و بهره­برداري از آن را داشته باشد، چنين شخصي در آن كار و در آن شأن «رشيد» می باشد، حال آن چيز هر چه مي­خواهد باشد، همة آن چيزها و اشيائي كه وسايل و سرمايه­هاي زندگي هستند. سرمايه به مال و ثروت انحصار ندارد. مردي كه ازدواج مي­كند، خود ازدواج و زن و فرزند و كانون خانوادگي وسايل و به تعبير ديگر سرمايه­هاي زندگي او هستند، شوهر براي زن و زن براي شوهر حكم سرمايه را دارد».[1]

بند الف) مفهوم لغوي رشد

در كتاب­هاي لغت معاني متعددي براي واژه «رُشْد» ذكر كرده­اند كه مي­توان از مجموع آن­ها يك معناي واحد و جامعي را بدست آورد.

در قاموس­اللغه:[2] چنين آمده می باشد

الرشد: الاستقامة علي طريق الحقّ مع تصلّب فيه؛

رشد عبارتست از ايستادگي در راه صحيح و درست و پافشاري بر آن.

و در جاي ديگر مي­گويد:

الرشيد في صفات الله: الهادي إلي سواء الصراط والذي حسن تقديره في ما قدّر؛

رشيد كه يكي از صفات خداوند متعال می باشد وقتي به معناي صفتي از صفات خداوند به كار رود به معني هدايت­كننده به راه راست و مستقيم می باشد، و رشيد كسي می باشد كه امورات را نيكو تقدير نمايد و اندازه­گيري كند.

در لسان­العرب[3] چنين آمده می باشد:

تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني لذا رشد مي­بايست به نحوي ثابت شود و اثبات آن هم يقيناً به عهده همان مقامي می باشد كه رسيدگي به حجر در صلاحيت اوست. و سايريننمي­توانند آن را اثبات نمايند از آن طرف مراجعه به دادگاه براي اثبات رشد افرادي كه بالغمي­شوند دشوار خواهد بود لذا مي­بايست اماره­اي در دست باشد تا با توسل به آن از پيچ و خم اين مشكلات خلاصي يافت.[4]

و در جاي ديگر مي­گويد:[5]

الذي تنساق تدبيراته إلي غاياتها علي سبيل­السداد من غير إرشاد مشير ولا تسديد مسدّدٍ؛

رشيد به كسي گفته مي­شود كه خودش بتواند بدون كمك ديگران و هدايت آن­ها كارهايش را به طور صحيح تدبير كرده و آن­ها را به انجام برساند.

و باز در جاي ديگر لسان­العرب[6] مي­خوانيم:

[1]مطهري، شهيد مرتضي، امدادهاي غيبي در زندگي بشر، نشر صدرا، ص 103.

[2]به نقل ازپایان نامه مطالعه عوامل رشد درقرآن وحدیث نویسنده منصوری ,خلیل ,کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ,دانشگاه تهران.ص39.

[3]همان منبع,صفحه 114.

[4]كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي، نشر ميزان، ج 2، ص36.

[5]همان منبع ,ص 100.

[6]همان منبع ,ص 7

 

 

 پایان نامه پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه