پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید 

تکه ای از متن پایان نامه :

ژرف تر و اوصاف و ویژگی هایی گسترده تر به کار می روند، مثلن حرکات و حالات انسانی پیدا می کنند که معمولن برای اظهار زوایا و دقایق روحی و شخصیتی بشر به کار می آید، از قبیل نگاه کاونده و پرسان، اضطراب ها و خلجان های درونی و غیره. ( حمیدیان 1383 : 191)

از طرف دیگر تعهد نیما و همراهی او با اتفاقات سیاسی هم در همین اشعار نمادین اش تجلی می یابد و در یک مطالعه با این رویکرد می توان انعکاس سیر تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران را در آثار نیما دید[1].
به موازات تغییراتی که در کشور اتفاق می افتاد نشانه هایی متناسب در شعر نیما دیده  می شد. رضا شاه که سرنگون شد شعر نیما امید بخش بود. وقتی یکی از آزادیخواهان کشته می شد شعر نیما تاریک بود. وقتی مصدق به قدرت رسید نیما مرغ آمین را سرود و آمدن او را آمین گفت. نمادهای مهمی مانند شب، باران، انواع مرغ ها، صبح و خروس در همین فضا ساخته شدند.

«خیلی سیاسی شده ای و نمی گویم چرا. ادبیاتی که با سیاست مربوط نبوده در هیچ زمان وجود نداشته و دروغ می باشد، جز اینکه گاهی قصد گویندگان در کار بوده و گاهی نه. در این صورت مفهوم بیطرفی هم بسیار خیالی و بی معنی می باشد… ملت ما بیش از همه محتاج به این گونه ادبیات می باشد… اشعار

تحلیل آثار نیما یوشیج در پرتو زبان نمایشی

1. منظومه‌ی افسانه

چرا عاشق با افسانه گفت و گو می کند؟

افسانه معشوق او نیست، افسانه مسلمن درونیات اوست. در غزل قدیم هم شاعر با درونیات خودش سرو کار دارد. اما هیچگاه آن ها را خطاب قرار نمی دهد. او تنها گاهی معشوق را  در تصاویر و لحظاتی گذرا خطاب می کند. عاشق با خودش حرف نمی زند بلکه در خودش قرار دارد، در موقعیت ابتلایی خودش، در رنج هایش و در حالات عاشقی اش، به طور کامل و بلاواسطه قرار دارد. اگر هم با خودش حرف می زند، واگویه می کند، گله یا شکایت می کند. اما در افسانه درونیات عاشق نمود یافته و بیرونی شده‌می باشد. از او فراتر رفته و جدا شده می باشد.

در افسانه ی نیما حالات و وسوسه ها و اوهام عاشق از سطح خود شاعر بیرون می رود و تجسد می یابد تا آن که عاشق می تواند با آن گفت و گو کند. یک واسطه می باشد از جنس عینیت و جهان خارج پیدا شده که عاشق بهتر بتواند موقعیتش را ببیند و بکاود. درونیات او زبان گویا و کاراکترو شخصیت خود را پیدا کرده اند، پس دیگر گنگ، گم و مخفی در پس هفت پرده نیستند. از این به بعد آشکار و صریح اند. و قابلیت آن را دارند

  1. مثلن کتاب زندگی نامه ی نیما یوشیج نوشته ی مصطفی اسلامیه، از منابع همین پژوهش با همین رویکرد نوشته شده می باشد.

بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه