پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

‌خود را به نادانی زده و با این  شیوه، ‌کسانی که ادعای دانایی دارند  را  مورد تمسخر قرار می دهد. سقراط با تجاهل،  سوالی از مخاطبش می پرسید که البته خود جواب آن را می دانست،  اما با این کار در مبانی بنیادین فکری مخاطب تردید می کرد. این نوع آیرونی،  اصولاً نوعی روش مکالمه و رفتار می باشد،  روش و رفتاری که کسانی زیرا هملت و بهلول هم از آن بهره برده اند. سخنان و رفتار بسیاری از عرفای ما،  همچنین نابغه طنز شرقی،  ملانصرالدین هم سرشار از تجاهل العارف می باشد. آیرونی سقراطی اولین نوع از آیرونی  بود که شناخته شد و در میان یونانیان  – در جمهورو  بوطیقا –  و در آراء‌ رومیان – مانند سیسرون – مورد مطالعه و بحث قرار گرفت.

تزویر معنا،  از ساختار ادبی سود می جوید. یکی از ترفندهای عام این شیوه،  استفاده از قهرمان ساده دل،  یا راوی و سخنگوی ساده لوحی می باشد که درک ساده ای از پیرامون خود یا اوضاع جهان دارد که با توجه نویسنده و خواننده که به واقعیت اوضاع واقفند متفاوت می باشد.تفاوت آیرونی ساختاری با آیرونی کلامی در این می باشد که در آیرونی کلامی،  خواننده یا بیننده از مقصود واقعی نویسنده با خبر می باشد و در آیرونی ساختاری،  هرچند مخاطبان اثر ادبی و هنری از مقصود و غرض اصلی گوینده یا نویسنده آگاهند،  شخصیت داستانی از چنین وقوفی بی خبر می باشد.” (انوشه،  1381: 16) در این نوع آیرونی،  نویسنده به جای استفاده از یک

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه