پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس 

تکه ای از متن پایان نامه :

در كشورهاي در حال توسعه آفريقايي، هر چند تعداد پروژه هايي كه عملا به كار گرفته شده اند كمتر از مقدار پيش بيني شده می باشد اما ميزان سرمايه گذاري خارجي در سالهاي اخير افزايش يافته می باشد.

– فاصله بين تصميم اوليه براي سرمايه گذاري تا شروع واقعي سرمايه گذاري ممكن می باشد طولاني باشد.

– سرمايه گذاري خارجي در بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه پديده جديدي نيست.

–  مهمترین شكل سرمايه گذاري، اجاره 99 ساله زمين ها می باشد.

– سرمايه گذاري در سطوح وسيعي از 10000 تا 500000 هكتار انجام مي شود.

– زمين هاي اختصاص يافته افريقا به سرمايه گذاري خارجي حدود 20 ميليون هكتار می باشد اما ميزان مالكيت شركتهاي خارجي بسيار كمتر از كشورهاي ميزبان می باشد. با اينحال سرمايه گذاري ها اغلب در زمينهاي مرغوب انجام مي شود و اين ميتواند منافع زيادي به همراه داشته باشد.

–  سرمايه گذاري ممكن می باشد به شكل توسعه زيرساخت ها مثلا توسعه جاده، راه آهن و بنادر باشد.

آندرسون و سانگ (2013)  ارتباط بين سرمايه گذاري عمومي در بخش تحقيق و توسعه كشاورزي با منافع اقتصادي حاصل از اين كار را در ايالات متحده مورد مطالعه قرار دادند. اين محققان توابع اثربخشي دانش را  در كشور آمريكا محاسبه كردند. همچنين اولويت بندي هاي زماني را مورد آزمون قرار داده و روشهاي مختلف برآورد اقتصادي را مقايسه كردند. سپس از اين داده ها براي ارزيابي نرخ بازگشت سرمايه مورد استفاده قرار دادند. در مجموع اين پژوهش نشان داد  كه نرخ واقعي بازگشت سرمايه در تحقيق و توسعه كشاورزي آمريكا بين 8 تا 10 درصد متغير می باشد.

اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه