پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

آیرونی فلسفی،  سهم بسزایی در به سرانجام رسیدن سیر تعریف مفهوم آیرونی داشت.

به طور اختصار میتوان گفت مفهوم آیرونی  در اوایل قرن نوزدهم،  در اظهار تناقض ها و ناسازگاری ها به کار می رفت،  با این هدف که ضمن توضیح آگاهانه پیچیدگی های زندگی و دست یافتن به معنایی  غنی تر از آن چیز که که یک  اظهار مستقیم قادر به تفهیم آن بود،  به تعادلی اساسی در جنبه های  متناقض زندگی دست یابد و همچنین جنبه های مخرب این تناقض ها را هم نشان دهد. در اواخر این سده بیشتر اشکال آیرونی شناسایی و طبقه بندی شد اما اینگونه به نظر می رسد که ماهیت اصلی آیرونی تعریف شدنی نیست و همان ویژگی گول زنندگی و اغفال آن یکی از علت های عمده ای می باشد که باعث می شود آیرونی منبع جذابی برای انگیزش فکر،  اندیشه و کنجکاوی شود.

هیچ تعریفی از آیرونی نمی تواند دربرگیرنده تمام جوانب آن باشد و در حقیقت هیچ تعریفی نمی تواند ویژگی های خنده آور و سایر پیامدها و منتجات آیرونی را توضیح دهد. با این وجود بسیار روشن می باشد که بیشتر اشکال آیرونی مستلزم فهم و آگاهی از اختلاف یا عدم تطابق بین جملات با معانی شان،  کنش ها با نتیجه شان و اختلاف” بود” با “نمود” می باشد.

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه