پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب) 

تکه ای از متن پایان نامه :

مور[1] (1990) در تحقیقی تحت عنوان «ساختار ارزشهای قدیمی در بن ژاپنی­های آمریکایی» که به روش پیمایشی بر روی نمونه­ای 1271 نفری از ژاپنی­های نسل دوم، سوم و چهارم مهاجر به آمریکا انجام داد و هدف آن تعیین میزان و ماهیت تغییر تفاوت ارزش­ها در 3 نسل و آزمون نظریه در مقیاس نظام ارزش‌های شوارتز ازنظر قابلیت آن در نشان دادن تفاوت ارزشی در سطح یک جامعه­ی معین و میان نسل­های مختلف آن بوده می باشد. مهم‌ترین نتیجه به‌دست‌آمده این بوده که بیشترین تغییر ارزشی در نسل دوم رخ‌داده و دیگر اینکه اولویت­های ارزشی به شیوه­ای نظام‌اند طی این نسل­ها تغییر کرده اما نه به‌قدر مورد انتظار؛ پس، ساختار عام نظام ارزش‌های شوارتز، در نسل سوم و چهارم تأیید و در دوم رد می­شود.

«تحول فرهنگی در جامعه صنعتی» عنوان کتابی می باشد که توسط اینگلهارت[2] (1383) به رشته تحریر درآمده می باشد. نویسنده در این پژوهش بر اساس یافته­های حاصل از پیمایش­ها و تحقیقات تجربی نظریه فرا مادی‌گری خود را بنیان گذاشته می باشد و به عقیده وی خیزش فرا مادی‌گری به‌تنهایی یک جنبه از فرا گرد گسترده دگرگونی فرهنگی هست که به گرایش­های مذهبی، تأثیر­های جنسیتی، هنجارهای جنسی و هنجارهای فرهنگ جوامع صنعتی شکل نوینی بخشیده می باشد. نتایج حاکی از آن می باشد که او اولویت­های ارزشی مردم غرب از تأکید بر ارزش‌های مادی به تأکید بر ارزش‌های فرا مادی و احساس می­کنند که فرهنگشان از دیگر فرهنگ­ها برتر می باشد و از محدودیت­های مهاجرت حمایت می­کنند این شکاف نسلی در اروپای شرقی کمتر دیده می­شود و تقریباً در آسیا و آفریقا و خاورمیانه شکاف نسلی وجود ندارد یا وجود این احتمالاً آمریکایی­ها و اروپایی­های غربی کمتر از افراد دیگر مناطق جهان فرهنگ برتر خود را کمتر نشان می­دهند و کمتر نگران بیگانگان هستند

اسمیت[3] (2004) در کار خود تحت عنوان (بازنگری شکاف نسلی) با استفاده از داده­های مرکز پژوهش عقاید ملی تغییر دیدگاه­های افراد را در طول سه دهه موردمطالعه قرارداد. مطالعات وی روی جوانان 24-18 ساله دهه­های 1976،1985،1997 صورت گرفت. نتایج حاکی از این بود که جوانان امروزه علاقه کمتری به اموری مانند، خواندن روزنامه، کلیسا رفتن و تعلق داشتن به مذهب یا عقیده خاص دارند. جوانان در مقایسه با بزرگ‌ترها به‌طورکلی نسبت به جامعه و بالأخص نسبت به مردم بدبین‌تر هستند

شینبو و مایک[4] (2007) در پژوهش تحت عنوان «آیا تغییرات فرهنگی در بریتانیا هست؟(یک مقاله انتقادی به رونالد اینگلهارت)» به بحث اینگلهارت در ارتباط باوجود تغییرات قابل پیش­بینی از ارزش‌های مادی به فرا مادی در بریتانیا با استفاده از اطلاعات سال­های 1981،1990،1999 با مطالعه ارزش‌های جهانی، فرق میان ارزش‌های مادی و فرا مادی که موردنقد قرارگرفته‌اند با تحلیل چندگانه و با به تصویر کشیدن آن در فضای چندبعدی، مشاهده

[1]. Moor

 inglehart.[2]

[3]. Smith

 Majima, Savage.[4]

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه