تکه ای از متن پایان نامه :

 

هستند،اما اصطلاح روش تطبیقی در علوم اجتماعی تطبیقی-شاخه ای از علوم اجتماعی که به تفاوت ها و شباهت های بین جوامع علاقمند می باشد- ، تلقی شده می باشد.پژوهشگران تطبیقی به طور کلی به شناخت شباهت ها و تفاوت های واحدهای کلان اجتماعی علاقه دارند.( ریگین،32:1388)

در واقع در علوم اجتماعی،این پژوهش در پی مطالعه تفاوت و تشابه در بین کل ها و ترتیبات اجتماعی می باشد.تحلیل روش تطبیقی علاوه بر توصیف و تبیین مشابهت ها و تفاوت ها،شرایط و پیامدهای واحدهای اجتماعی کلان و بزرگ مقیاس همچون ملتها،جوامع و کشورها را مورد مطالعه قرار می دهد.پژوهش حاضر با استفاده از روش تطبیقی-تاریخی،تحولات دو کشور تونس و مصر را مورد مطالعه قرار می دهد.به این شکل که آغاز عللو عوامل تحولات و زمینه های بروز آن را در هردو کشور مطالعه مینماید و سپس مطالب به دست آمده از هر دو کشور را با یکدیگر مقایسه می کند تا معلوم شود که آیا بروز تحولات در هر دو کشور عربی خاورمیانه به طور یکسان و مشترک بوده می باشد و یا اینکه با یکدیگر متفاوت هستند.

3-2 ابزار گردآوری اطلاعات

ابزاری که برای گردآوری اطلاعات در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته می باشد از نوع فیش برداری و نمونه برداری می باشد وهمچنین از رسانه های مجازی(اینترنت)و شبکه های کامپیوتری نیز برای گردآوری این اطلاعات استفاده شده می باشد.در عرصه پژوهش،به ویژه پژوهش های تاریخی مرحله فیش برداری و به خصوص نحوه ی تنظیم و نوشتن فیش ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.دقت و اهمیت این مرحله از تمامی مرحله های پیشین و پسین بیشتر میباشد.علت این درجه از اهمیت و اعتبار فیش نویسی بخاطر اتصال پژوهشگر در ساعات یا لحظاتی محدود و مشخص از زمان به یک منبع و یا سند می باشد که امکان بازجویی یا دست یابی مجدد به آن شاید دیگر میسر نگردد.پس،فیش نویسی بایستییکدیگر در واحد های کلان اجتماعی می باشد.

3-6قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر بعد مکانی، پژوهش فراملی بوده که کشورهای عربی خاورمیانه را با تاکید بر 

 

 

پایان نامه مقایسه تحولات سیاسی- اجتماعی مصر و تونس از سال های 91-90 و علل بروز تحولات در این کشورها92

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه