تکه ای از متن پایان نامه :

 

مبتنی بر رگه ( یا خودکارآمدی هیجانی) و هوش هیجانی میتنی بر توانایی ( یا توانایی شناختی – هیجانی را از هم متمایز کردند.

هوش هیجانی به عنوان رگه ( یا خود کارآمدی هیجانی ): به دسته ای از گرایش های رفتاری و ادراک های خویشتن مرتبط با توانایی فرد برای متمایز ، پردازش و استفاده از اطلاعات هیجانی اشاره دارد و2-21-2-2- الگوهای آمیخته

الگوی بهره هیجانی بار-اُن[1] (2002 ) مشابه الگوی گلمن آمیزه ای از قابلیت های مرتبط با هیجان ، رگه های شخصیت و سایر زمینه های وابسته می باشد، از این روست که آن را « الگوی آمیخته » نامیده اند.

مؤلفانی مانند ماتئوس ، زیدنر و رابرتز (2002 ) روی آورد بار-اُن را به این سازه به جای ژورنالیستی بودن روی آوردی علمی می دانند. وی در پایان نامه دکتری خود برای نخستین بار اصطلاح بهره هیجانی (EQ را در مقایسه با بهره هوشی (IQ ) به کار برد . زمان انتشار پایان نامه وی در اواخر دهه 1980 مقارن با زمانی بود که توجهی روز افزون به تأثیر هیجان در کنش وری اجتماعی و سلامت معطوف بود( گلمن ، 2001).

بار- اُن (2002 ) در الگوی خود با ارائه تعریف گسترده ای از هوش هیجانی پرداخت که بر وجود هیجانی ، شخصیتی ، اجتماعی و حیاتی هوش تمرکز داشت، وجوهی که برای کنش وری روزمره مهمتر از جنبه های شناختی سنتی هوش به شمار می آیند. بار- اُن عقیده دارد که الگوی وی در مقایسه با آن چیز که هوش هیجانی و اجتماعی نامیده می شود بر حوزه مطالعاتی گسترده تری مبتنی می باشد و استفاده از مقیاس او یعنی پرسشنامه بهره – هیجانی بار- اُن(EQ-1 )در محیط های مختلف در خصوص رفتارهایی که مستلزم صلاحیت هیجانی و اجتماعی و همچنین سازه بنیادین هوش هیجانی و اجتماعی هستند، اطلاعات بیشتری

[1]-Bar-On

 

 

 پایان نامه مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس بر كيفيت زندگي و شادكامي زنان يائسه

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه