تکه ای از متن پایان نامه :

 

هر دو عامل نوع صنعت و منابع داخلی شركت بر سودآوري آن تأثيرگذار می باشد، اماتأثير منابع شركت بيشتر می باشد. به علاوه، براي شركت‌هاي كوچك و متوسط تأثير نوع صنعت كمتر از شركت‌هاي بزرگ بوده می باشد.

«کینکا» و دیگران [1](2005) طی پژوهش نشان دادند بین اندازه‌ی شرکت‌های اروپایی و نسبتهای سودآوری ارتباط‌ی مثبت معنی داری هست.

«لارنیس» و دیگران [2](2006) معتقدند اندازه­ی شرکت‌های استرالیایی و شاخص سطح عمومی قیمت‌ها بر سودآوری شرکت‌ها تأثیر دارد. «بخاری» و دیگران[3](2005) طی پژوهش نشان دادند در کشور انگلستان شرکت‌های بزرگ‌تر نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر در سودآوری باثبات‌تر هستند و سودآوری شرکت‌های کوچک‌تر بیشتر تابع شرایط و نوسان‌های بازار می باشد.

«پينروس[4]»(1959) معتقد می باشد، شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل حجم فعالیت گسترده، سودآورتر از شرکت‌های کوچک‌تر هستند؛ زیرا، شرکت‌های بزرگ‌تر دارای نیروهای متخصص هستند و این نیروها فعالیت‌های بخش‌های مختلف شرکت را ارزیابی کرده و فعالیت‌های زاید و غیراقتصادی را حذف می‌کنند.

همچنین، «شفرد[5]»(1986)، اظهار می‌کند که شرکت‌های بزرگ سهم مشخصی از بازار فروش را دراختیار دارند و در شرایط رقابت ناقص بازار به دلیل قدرتی که دارند می‌توانند تأثیر تعیین‌کننده‌ای از نظر قیمت و میزان عرضه‌ی محصول به بازار، ایفا کنند.

«ماجومدار[6]»(1997)، تأثیر اندازه‌ی شرکت بر سودآوری شرکت‌های هندی را برای سال‌های 1994-1988 مطالعه کرد. یافته‌های وی نشان داد شرکت‌های بزرگ سودآورتر از شرکت‌های کوچک هستند.

نتايج پژوهش «فيني»(2000) که به صورت داده‌هاي مقطعي و بر اساس ميانگيني از سه سال در دوره‌ي زماني 1997 – 1994انجام شده بود، نشان داد اندازه‌ي شركت تأثير چنداني بر سودآوري ندارد.

نتايج مطالعه‌ی «كومونن»(2000) نیز حاكي از این كه اندازه‌ي شركت بر سودآوري واحدهاي توليدي تأثيرگذار می باشد.

«ريتولد» و «شيپر»(1995)، عوامل مؤثر بر سودآوري شرکت‌های در شش شهر ايالت جاوه‌ی مركزي کشور اندونزي را مطالعه کردند. نتايج پژوهش آنان نشان داد ارتباط‌اي بين اندازه و سودآوري وجود ندارد.

به طور مشابه، «بالنتين» و ديگران[7](1993)، و «هوگز»[8](1997) ارتباط بين ساختار مالي و سودآوري را در شركت‌هاي كوچك بررسي کردند. نتایج هر دو پژوهش نشان داد ارتباط‌ی مثبت معني‌داري بین سرمایه و سودآوری هست.

[1]– Cinca

[2]– Lawrence

[3]– Bokhari

[4]– Penrose

[5]– Shepherd

[6]– Majumdar

[7]– Ballantine et, al

[8]– Hughes

 

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل – سایت ارشدها

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه