تکه ای از متن پایان نامه :

 

متناسب با سبب‌شناسی این اختلال، درما‌ن‌های گوناگونی پیشنهاد شده‌می باشد. مانند درمان‌های دارویی که براساس رویکرد روانپزشکی انجام می‌گیرد. اما در رویکردهای روان‌شناسی نیز، روش‌های درمانی مختلفی برای این بیماری پیشنهاد شده‌می باشد. از رویکردهای جدیدی که در سبب‌شناسی و درمان این اختلال روانی به کار می‌رود، رویکرد معنوی می باشد.

در راستای این رویکرد، مطالعات معنوی در روان‌شناسی به دنبال ارائه راه‌حل‌هایی بوده‌اند و به نیازهای مراجع توجه کرده‌اند. این موضوع در سطح جهان، موضوعی جدی و اساسی می باشد و در نظر داشتن آن در بسیاری از کشورها در حال افزایش می باشد.

در مطالعات مختلفی به تأثیر معنویت در سلامت روان اشاره شده‌می باشد. کوئینگ[1] (2001) به ارتباط منفی بین معنویت، مذهب و سلامت روان دست‌ پیدا کرد. هم‌چنین مطالعات تجربی نشانگر روابط میان مذهب و معنویت و سلامت هستند. تعالی معنوی از نظر پیدمنت[2] (1999) مؤلفه‌هایی دارد که بعضی از آنها شامل وحدت در زندگی، جهان شمولی، تحقق دعا، گشودگی و برون‌گرایی می‌شود. اما بدیهی می باشد که این امر همیشه و در مورد همه بشر‌ها صادق نیست.

اغلب بیماران در یافتن معنا و معنویت در زندگی دچار گم‌گشتگی و سردرگمی می‌شوند و باورهای معنوی مشکل‌زایی را در ارتباط با خود و جهان پیرامون شکل می‌دهند و یا اینکه بعد معنوی را در بشر به کلی نادیده می‌گیرند و بدین ترتیب، با انکار جنبه معنوی بشر، دچار اندیشه‌های پوچ‌گرا و نومیدانه می‌شوند. این امر در نهایت منجر به ایجاد افسردگی و منفی‌نگری به خود، جهان و آینده می‌شود.

بدین‌ترتیب مفهومی به نام «درد معنوی» در مقابل «سلامت معنوی» قرار می‌گیرد. این مفهوم شامل ناکامی در جستجوی معنایی برای خود، جهان و هستی و مرگ می‌شود و با مشکل در یافتن هدف در زندگی، برقراری ارتباط با جهان پیرامون، ناکامی در جستجوی جواب دیدگاه‌ها متمایز می‌کند، حضور خداوند متعال به عنوان واجب‌الوجود و نیز «جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا» بودن نفس، در این دیدگاه می باشد که آن را در مقابل دیدگاه‌های فردگرای غربی قرار می‌دهد.

اسلام، دینی جامع و کامل می باشد و درمان‌هایی که مبتنی بر این دین الهی می باشد نیز ابعاد وجودی بشر را به صورت کامل و جامع در نظر می‌گیرد. در نظر داشتن خودآگاهی، درمان ارشادی، رفتاردرمانی، گذشته، حال و آینده به طور همزمان، فقط جلوه‌های کوچکی از دیدگاه اسلام درمورد سلامت روان و روان‌درمانگری اسلامی می باشد (بستانی، 1388).

[1] . Koenig

[2]. Pidemont

 

 

 پایان نامه مطالعه اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: مطالعه اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی