دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

برنامه­ی درسی به­عبارتی ساده : شامل تعیین محتوای برنامه­ی درسی می باشد. گاهی برنامه­ی درسی در مفهوم بسیار محدود آن ممکن می باشد به تعیین محتوای یک درس به خصوص مربوط شود (فیوضات،1376،ص44).

شده در مرکز تربیتی آن‏ها انتخاب شده می باشد ، به عهده دارند. آن‏ها به­عنوان عضوی از جامعه­ی فراگیران و متناسب با سطح بلوغشان ، فرصت­های همکاری در طرح­ریزی تمامی برنامه را دارند.

در چنین فرآیندی از طرح­ریزی برنامه­ی درسی، فراگیران ، الزاماً تأثیر رهبری نداشته و مشارکت کننده تلقی می­شوند. در بخش برنامه‏ی درسی نیز لازم می باشد سلسله گام­هایی مثل: نیازسنجی، هدف­های آموزش، طراحی، اجرا و ارزشیابی را در نظر گرفت.

ماهیت برنامه­ی درسی صلح از نظر کانت

کانت در مقاله­ی خود درمورد­ی تعلیم و تربیت، و هرجا که مستقیم و غیرمستقیم به مسئله­ی تعلیم و تربیت پرداخته ، از فعالیت­های روزمره و قصدناشده­ی محیط­های آموزشی غافل نگشته می باشد و مربیان را از اهمیت تجارب قصدناشده­ی روزانه آگاه کرده می باشد. او در اشاره به غفلت نظام تعلیم و تربیت از وظایف روزمره­ی مدارس ، به تکالیف روزانه­ی دانش­آموزان اشاره می­کند و مینویسد:” درحالی که به احساس شان در ارتباط با عظمت متعالی خویش می­بالند، خویش را از قید اطاعت تکلیف متعارف و یومیه ، که در این صورت در نظرشان بی­قدرو قیمت جلوه می­کند، آزاد می­سازند (کانت،1380:250،251). از نظریات کانت می­توان استنباط کرد که برنامه­ی درسی رسمی مدارس بایستی مورد نقادی شاگردان قرار گیرد. زیرا در جاهای متفاوت ، تلقین و اجبار را در تمام صحنه­های زندگی و مانند آموزش و پرورش، مخالف خودآیینی و شان و منزلت انسانی می­داند و بر این باور می باشد که هیچ عقیده­ و نظریه­ای از نقادی بی­نیاز نیست:”خرد، بایستی در همه­ی کارهای خود به نقادی گرفته شود و نیز بایستی اجازه یابد که کار خود را بی­هیچ­گونه مانعی انجام دهد”(نقیب­زاده،1386:292).

       از آثار شناخت­شناسانه­ی کانت نیز می­توان نتیجه گرفت که تاکید کانت بر برنامه­ی درسی کسب شده پیش از برنامه­ی درسی طراحی شده می باشد. تعابیر و تفسیرهای فراگیرندگان از برنامه­ی صلح و تجربیات یادگیری فراهم آمده، گویای تاکید بر فرآیندهای ذهنی می باشد . کانت بر این باور می باشد که در برنامه­ی درسی صلح بایستی فراگیرندگان را در مقابل مشکلات 

 

 

 

 پایان نامه پایان نامه مطالعه ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان-سایت ارشدها

 

پایان نامه مطالعه ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان-سایت ارشدها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه