تکه ای از متن پایان نامه :

 

ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می‌کند:

1-    با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می‌شود که آیا سیاست‎های تدوین شده به صورت موفقیت‌آمیزی به اجرا در آمده‌اند یا خیر.

2-    با اندازه‌گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین ارزیابی و اندازه‌گیری و رضایت کارکنان و مشتری‎ها مشخص می‌شود آیا سیاست­ها به طور صحیح تدوین شده‌اند یا خیر.

3-    ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه‌هایی که مدیریت بایستی توجه بیشتری به آن­ها بنماید را میسر می‌سازد و به شناسایی فرصت‎ها و محدودیت­ها کمک می‌کند.

4-    ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم‌گیری­های مدیریتی خواهد بود. زیرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری­های مدیریتی از طریق اندازه‌گیری و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می‌آید.

به طور کلی ضرورت­های خاص این پژوهش،نیاز به مقایسه تطبیقی ارتباط عوامل روشکارتامتیازیمتوازن سازمانتربیتبدنیاستانمرکزیو استانقم، واکاوی مسئله از نظر سازمانتربیتبدنیاستان

1-5-2 سوالات فرعی پژوهش

  1. آیا ارزیابی عملکرد از منظر مالی روشBSCبرای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم هست؟
  2. آیا ارزیابی عملکرد از منظر مشتری روش BSCبرای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم هست؟
  3. آیا ارزیابی عملکرد از منظر فرایند داخلی روشBSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم هست؟
  4. آیا ارزیابی عملکرد از منظر رشد و یادگیری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم هست؟

 

1-5 فرضیه­ها

فرضيه تحقيق يا فرضيه علمي عبارت می باشد از حدسي براي پيش بيني نتيجه يک تحقيق منحصر به فرد يا توضيح ارتباط بين دو يا چند متغير. فرضيه سبب مي شود که تحقيق روي يک هدف معين متمرکز شود و آن چیز که بايد مورد مشاهده قرار گيرد، مشخص شود. با در نظر داشتن اينکه تحقيق حاضر يک تحقيق کاربردي می باشد،  فرضيه زير را مد نظر دارد.

 

 

 

پایان نامه مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم