تکه ای از متن پایان نامه :

 

روابط علت و معلولی بین اهداف استراتژیک را برآوره نمی­سازد. لذا با در نظر داشتن نوع کاربردی که از سیستم انتظار می­رود، مدلPIPE کنار گذاشته می­شود. (امانی، 1391)

4)مدل [1]EFQM: این مدل از بیشترین استقبال در بین کشورها برخوردار می باشد. بسیاری از کشورها آن را به همین صورت پذیرفته اند و تعدادی نیز با ایجاد اندکی تغییر آن را به عنوان مدل تعالی سازمان در کشور بکار می­گیرند.

5)مدل PMM[2]: یک مدلی که می­تواند برای ارزیابی و مدیریت عملکرد استفاده شود، مدل مدیریت عملکرد می­باشد. PMM شاخص های عملکردی اقتصادی و مالی هستند که در تمامیاگر چه نسبت به زمان ارائه این مدل، تغیرات بسیار زیادی در صنعت رخ داده می باشد، اما این هفت شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند، با وجود این مدل دارای یکسری محدودیت های اساسی می باشد. به عنوان مثال، در این مدل به انعطاف پذیری، که یکی ازضروریات بازارهای دهه اخیر می باشد، توجهی نمی‏شود. همچنین محدودیت دیگر مدل بی­توجهی به مشتریان سازمان می باشد. (امانی، 1391)

8)ماتریس عملکرد(1989): کیگان در سال 1989 ماتریس عملکرد را معرفی کرد. نقطه قوت این مدل ان می باشد که جنبه­های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه­های مالی وغیر مالی و جنبه­های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می­دهد. اما این مدل به خوبی به صورت شفاف و اشکار روابط بین جنبه­های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی‎دهد. (امانی، 1391)

9)یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد، وجود یک ارتباط شفاف بین شاخص­های عملکرد در سطوح سلسله مراتب مختلف سازمان می باشد، به گونه­ای که هر یک از واحدها برای رسیدن به اهداف یکسان کوشش کنند. یکی از مدل­هایی که چگونگی ایجاد این ارتباط را در بر می­گیرد. مدل هرم عملکرد می باشد. هدف هرم عملکرد، ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن می باشد. این سیستم ارزیابی عملکرد، شامل چهار سطح از اهداف می باشد که اظهار کننده اثربخش سازمان و کارایی داخلی آن می باشد. در واقع این چهارچوب، تفاوت بین شاخص­هایی را که به گروه­های خارج سازمان توجه دارند(مانند: رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخص­های داخلی کسب وکار(نظیر بهره­وری، سیکل زمانی و اتلاف­ها) آشکار می­کند. (امانی، 1391)

[1]European Foundation Quality Managemet

[2]Performance Management Model

 

 

پایان نامه مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم