تکه ای از متن پایان نامه :

 

) آيا امکان استقرار سيستم مديريت اطلاعات از بُعد متغير فني (تکنیکی) امکان سنجي در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران هست؟

3) آيا امکان استقرار سيستم مديريت اطلاعات از بُعد متغير عملياتي (سازمانی) امکان سنجي در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران هست؟

مفاهیم و واژگان

آموزش و پرورش

جریان یا فرآیندی منظم و مستمر که هدف آن هدایت رشد جسمانی و روانی و بطور کلی رشد همه جانبة شخصیت افراد یک جامعه به مقصود کسب و درک معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنان می باشد (سیف، 1368).

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

به نقل از وبگاه رسمی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران؛ این سازمان،سازماني می باشد كه به مقصود آموزش و پرورش افراد واجب التعلیم بنا گردیده و هدف اصلی آن تعلیم و تربیت این افراد می باشد.در حال حاضر سازمان آموزش و پرورش شهر تهران يكي از سازمان هاي زير مجموعه وزارت آموزش و پرورشو دارای بیست منطقه آموزش و پرورش می باشد.

سیستم

سيستم مجموعه اي از اجزای مُجزا و متعامل که برای رسیدن به یک هدف مشخص و مشترک با یکدیگر همکاری دارند، تعریف می شود (برتالنفی[1]،1366).

1-LudwigVon Bertallanffy

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه