تکه ای از متن پایان نامه :

 

دولتی مراحل ودواير متعددي را طي مي نمايند كه آيا طی كلية اين مراحل لازم و ضروري می باشد؟ آن چیز که كه در اين بحث مي تواند مسائل و مشكلات اقتصادي را حل نمايد، كاهش هزينه هاي جاري سازمان و دولت مي باشد. بديهي می باشد كه كاهش هزينه ها، خود باعث كاهش تورم و رشد اقتصادي مي شود. اجراي طرح امكان سنجي استقرار سيستم هايمديريت اطلاعات وگُذر از مديريت سُنتي به مديريت مُدرن، نياز به زيرساخت هاي اقتصادي دارد.

طي چهل سال گذشته بر قدرت محاسباتي رایانه ها بيش از يک ميليارد بار افزوده شده می باشد. محاسباتي که قبلاً يک هفته بطول می انجامید اکنون در مدت چند ثانيه انجام مي گيرد و باعث کاهش هزينه و جلوگيري از اتلاف وقت مي شود. بديهي می باشد که کاهش هزينۀ پردازش موجب شده می باشد که از رایانه ها براي مقاصد و نيات گسترده تري استفاده شود. ظرفيت و سرعت شبکه ارتباطي نيز افزايش قابل ملاحظه اي داشته می باشد و به موازات گسترش شبکه ارتباطي هزينه هابه مراتب کاهش يافته و انتظار مي رود در ده سال آينده مکالمات بين المللي براي ارسال پيام يا دريافت پيام کاملا مجاني شود و شرکت هاي عامل فقط به دريافت يک تعرفه ثابت ماهيانه بابت مکالمات بدون محدوديت مشتريان بَسنده کنند. به موازات کاهش سريع هزينه هاي مخابراتي، رایانه هاي جهان بيش از بيش به يکديگر مرتبط مي شوند و سود شبکه هاي رایانهای به تعداد مشتريان و سطح ارتباط با ديگر شبکه ها وابسته مي شود. تکنولوژي اطلاعات به رشد سريعتر اقتصاد جهاني کمک کرده و به امحاء تورم و ادوار تجاري مي انجامد(شیخانی، 1379).

آموزش وپرورشهمچنین نياز مُبرمي به شبکه تکنولوژي فناوري اطلاعات دارد. بديهي می باشد با کاهش هزينه هاي راه اندازي شبکه هاي رایانهای و استقرار سيستم اطلاعات، مديريت تسهيل خواهد شد.

6- هزينه هاي آموزش[1]

جهت استفاده از سيستم جدید، بسيار ضروري می باشد که کارمندان آموزش لازم را دريافت کنند. بدیهی می باشد آموزش کارکنان هزینه های مربوط به خود را ایجاد خواهد نمود(اعرابي و پارسائيان، 1378).

[1] – Training Cost

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه