تکه ای از متن پایان نامه :

 

مارکس بیگانگی را محصول ساختارهای اجتماعی می‌داند و از منظر او مالکیت خصوصی، تقسیم کار و روابط اجتماعی تولید در نظام سرمایه داری مهم‌ترین عوامل بیگانگی بشر از خود، از کار، هم‌نوع و از طبیعت می باشد.

به همین دلیل به اعتقاد مارکس بیگانگی، مبین انفصال و جدایی خویش از جامعه و طبیعت می باشد. (مارکس، ‌۱۹۶‌۴)

از دیدگاه دورکهایم بیگانگی مترادف با کلمه آنومی می باشد که به نوعی حالت فکری اطلاق می‌شود که فرد به واسطه اختلالات اجتماعی دچار نوعی سردرگمی در انتخاب هنجارها و پیروی از قواعد رفتاری می‌شود و این امر منجر به ناتوانی و پوچی دراو می‌شود (دورکیم، ‌۱۹۶‌۵: ‌۲‌۰۹).

مرتن نیز زیرا دورکهایم بیگانگی را مترادف با آنومی می‌گیرد و از دیدگاه او عوامل اصلی ناهنجاری و بیگانگی بشر، عدم ارتباط و هماهنگی معقول بین اهداف و وسایل نهادینه شده در جامعه می باشد. یا به اظهار دیگر بیگانگی در فرد زمانی بروز می‌کند که عدم ارتباط و تجانس معقول بین اهداف فرهنگی و وسایل نهادینه شده در جامعه وجود داشته باشد (مرتن، ‌۱۹۶‌۵: ‌۱‌۰‌۸).

اریکسون، گودمن و فریدینبرگ نیز به چنین بحران هویتی اشاره کرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها بحران هویت به دلیل ناهمسویی عملکرد جامعه می باشد زیرا فرد از یک طرف از طریق ساختارهای اجتماعی فرهنگی مفهوم و ارزش استقلال و اراده را فرا می‌گیرد و از طرف دیگر با کم‌ترین اشتباه فردی (تکروی و استقلال رأی) توبیخ و تنبیه می‌شود. به خصوص این‌که فرد در دوران جامعه‌پذیری با انواع تقاضاها و درخواست‌ها از سوی جامعه، خانواده، مدرسه و … روبرو می باشد (محسن تبریزی، ‌۱‌۳‌۷‌۰:‌۳‌۵).

 

 

 

 پایان نامه تأثیر شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه