پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 کار دارد و از زبانی بهره می  گیرد که تدبیر کننده و عاطفی می باشد. نقد عملی،  به برنامه ای آرمانی برای کاوش در همه تقابلها – اندیشه در برابر احساس،  جدیت در برابر شادمانی،  رضا در برابر خشم و … – تبدیل شد کند. در ادامه فعالیتهای ریچاردز،  جنبش نقد نو هم به ابزار اصلی گسترش این فکر بدل شد که بهترین اشعار آنهایی هستند که از دل چشم اندازها و احساسات متعارض،  هماهنگی ای آسیب پذیر – انسجام ناپذیر – خلق کرده اند. نقد نو در امریکای دهه 1930 و 1940 جریان اصلی نقد ادبی بود. برتنز در کتاب “نظریه ادبی”  اش  می نویسد: “از دید منتقدان نقد نو شکل و محتوای اثر ادبی به طرز تفکیک ناپذیری در هم تنیده می باشد و این در هم تنیدگی می باشد که کیفیت متن مورد نظر را تعیین می کند. در واقع این شکل یک متن می باشد که کمال کنایی (ironic maturity) محتوای آن را می آفریند.” (برتنز،  1382: 31-35) این  آیرونی، ‌آیرونی می باشد  که از نظر منتقدان نقد  نو بایستی در ساختار آثار ادبی موجود باشد  و به آیرونی ساختاری معروف می باشد. بین  پیروان نقد نو با تاکید بر متناقض نماها،  ادامه دهندگان تفکر  ریچادرز و الیوت هستند. “شاید بتوان رویکرد آنها را به ادبیات،  به نوعی شکل مدارانه دانست،  با این تفاوت که توجه صورتگرایان اروپایی به شکل،  به خاطر خودِ شکل می باشد در حالیکه پیروان نقد نو،  به شکل به خاطر خودش اهمیت نمیدهند بلکه شکل،  برایشان به جهت کمکی که به معنای متن می کند

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه