تکه ای از متن پایان نامه :

 

رادراین جوامع داشته باشیم چراکه همانطورکه گفته شد در نتیجه نظام قبیله­ای در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس طبقات اجتماعی مستقل از حکومت به وجودنمی­ایند فلذا بر خلاف نظام­های سلطنتی اروپای غربی که در آنها پادشاه نسبت به اشراف دیگر پاسخگو بود قدرت موازی شکل نمی گیرد که خود بقای مطلق بودن حاکمیت را تضمین می­کند.

به گفته­ی آیزنشتات (۱۹۷۸)، دولت‌های «نئوپاتریمونیال» آن دسته از دولت‌های کمابیش مدرن شده‌ای هستند که در آنها حکومت به ظاهر بوروکراتیک مدرن و حزبی هست؛ اما در حقیقت، فردی قدرت­مند، نه از راه پیروی از قوانین غیرشخصی، بلکه بر پایه­ی یک نظام گسترده ی پشتیبانی شخصی بر جامعه فرمان می‌راند. چنین دولت‌هایی ممکن می باشد نمادهای دموکراتیک همچون پارلمان، احزاب سیاسی، قانون اساسی و انتخابات داشته باشند، اما همگان به خوبی می‌دانند که تصمیمات رئیس دولت، قطعی و بی‌زیرا و چراست؛ زیرا نظام پشتیبانی و امکان کاربرد زور، مایه ی تضمین سرسپردگی قوه­ی قانونگذاری و احزاب سیاسی، تفسیر جانبدارانه از قانون اساسی و پیروزی‌های انتخاباتی می‌شود.(گلدستون،1385:ص111)

در چنین دولت‌هایی مانند دولت‌های عربی، در بیشتر موارد، توده‌ها از سیاست کنار گذارده می‌شوند. آنها ممکن می باشد در انتخابات ادواری زیر کنترل کارگزاران دولت شرکت کنند، اما علاقه‌شان به اقتصاد و سیاست تا اتدازه­ی زیادی تدافعی می باشد. نخبگان نیز در چنین دولت‌هایی سخت سیاسی هستند. پس، ریاست اجرایی کشور در وضعی می باشد که بایستی به عنوان میانجی میان بخش‌های فعال نخبگان همچون اعضای الیگارشی سنتی، بوروکرات‌ها، متخصصان جدید و بلندپایگان نظامی اقدام کند. اعضای الیگارشی سنتی، بیشتر پشتیبان دولتند و شبکه‌های پشتیبانی و زورمدار ویژه ی خود را دارند. متخصصان جدید برآمده از نظام‌های مدرن آموزشی هستند. مهندسان، روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان، پزشکان و بازرگانان بیشتر از محیط‌های شهری ریشه می‌گیرند و پیوندهای نیرومندی نیز با بازرگانی و فرهنگ بین‌المللی دارند. اگر کارگران ماهر را به این مجموعه بیافزاییم، این گروه‌ها بزرگترین بخش طبقه ی متوسط شهری را تشکیل می‌دهند.که این گروه حکومت راتاحدی به چالش می­کشد.

 

توجه مذهب حنبلی را شامل می‌شود. این توجه در حوزه اقتصاد و تجارت خیلی باز می باشد، اما در حوزه حقوق خانواده و رفتارهای اجتماعی مانند محافظه ‌کارترین توجه‌ها محسوب می‌شود.

 

2-ساختارقدرت  سیاسی کویت

می‌توان گفت که ساختار سیاسی کویت از بین کشورهای منطقه در یک چارچوب عربی و خلیجی به الگوی 

 

 

 پایان نامه آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی