پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید 

تکه ای از متن پایان نامه :

بستر آزادی کامل زبان هستند شخصیت ها در دیالوگ انعکاس می یابند و متمایز می شوند. دیالوگ نیما را از غزل که همیشه آن را یک مغاک می دید خلاص می کند. وقتی دیالوگ وقوع می یابد عشق گسترده می شود و تنها محدود به یک معشوق و واگویه با او باقی نمی ماند. دیالوگی که با آهنگ طبیعی دکلمه می شود کل جهان را وصف می کند و در کل جهان انعکاس می یابد. اشخاص و ابژه های مختلف زبان دار می شوند و جهان منعکس می شود و دور باطل تغزل پردازی شعر فارسی که ذهنیات مکرر خود شاعر می باشد سرانجام رفع می شود.

تغییر منظر: دیالوگ که در دوره های اولیه شعر نیما روی آن تاکید بیشتری می شد در دوره های بعدی کمتر شد اما آموزه ی

1. رمانتیک، تغزلی و خیالی

در دوره های اولیه کارنیما با آثار رمانتیک او مواجه می شویم که اتفاقا آثاری که شبیه نمایشنامه های منظومند مانند افسانه مربوط به همین دوره اند. در این آثار شاعر جهان های تیره اما خیالی را اظهار می کند و تحت تاثیر شاعران رمانتیک فرانسه می باشد. آثاری مانند ای شب، قصه ی رنگ پریده و افسانه و … از این دسته اند. آثار این دوره حد فاصل میان غزل و تئاتر هستند:

ممکن نیست تمام دردها و دلتنگی ها و بغض های شما با یک رویه (غزل) اظهار شود. زیرا دلتنگی های شما راجع به مکان و حوادثی می باشد و راجع به چیزهایی که حتی جزئی از آن ها را در غزل نتوانسته اید بگنجانید و اگر می گنجاندید و به دنبال حوادث متوالی می رفتید،‌ غزل نمی شد. بالفرض که می کردید و به سبک افسانه ی من سایه ای از حوادث را به طور پریشان اظهار می کردید، می دیدید اظهار شما ناقص مانده و باز داد دل خود را نداده اید، آن طور که بایستی بدهید. وجود درام دلیل بر آن می باشد که تنها غزل، ما را درمان نمی کرده می باشد. دیرگاهی بود که بشر سرگشته می رفت و خود را تکرار می کرد تا اینکه آن را جست. ضمیری نابخود همیشه در این کار دخالت دارد. مثل اینکه هیچ گونه مقصد معینی نیست. ( طاهباز 1385 : 224 و 225)

2. واقع گرا: اجتماعی  و انتقادی

نیما در کنار افسانه پردازی ها و خیال پردازی های رمانتیک اش از همان آغاز مقوله ی دیگری را هم در شعر خود به طور جدی پی می گرفت. و شاید در پی گیری آن میراث دار شاعران دوره مشروطه بود. پی گیری حق مردم، فریاد عدالت خواهی و آزادی طلبی.

اما فریاد نیمای هنرمند با همه فریادگران سابق فرق داشت. اوکه با ادبیات غربی و به ویژه روسی آشنا بود با تغییر نیما از تمثیل به شعر سمبولیک دگردیسی بسیار بزرگی هم برای خود او و هم برای ادبیات ایران می باشد. در کارهای آزاد او از شعر ققنوس به بعد ما همچنان با جانوران یا اشیایی با وجه نمادین سروکار پیدا می کنیم و از بین اینها مرغان به عنوان نمادهای مهم و محوری بیشتر از بقیه در اشعار نمادین نیما ظاهر می شوند. اما به خاطر تغییر ادبیات نیما از تمثیل به نماد، جانوران به جای استفاده کلیشه ای و با صفات کاملن مشخص و جاافتاده ی سنتی (مثل سادگی جوجه، حیله گری روباه و…) با حالاتی بسیار

بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه