پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

بتواند در ذهن خودش آن را تبدیل به مفهوم متضاد خشم آلود یا خنده آورش کند. در این قالب،  “وارونه سازی” مقصود واقعی آیرونیست می باشد. 2- لودگی صمیمانه: کلام طنزآلودی که حاوی اشاره ای غیر مستقیم نیست. کلامی می باشد رک و راست که باعث خنده می شود و هدفش فقط ایجاد خنده می باشد.

در آیرونی کلامی،  گوینده یا نویسنده به نحوی برای شنونده یا خواننده معلوم می کند که از آن چیز که می گوید منظوری کاملاً متفاوت وحتی متضاد دارد.این قسم گفتار طعنه آمیز و طنزآلود و تهکمی در ادبیات کلاسیک فارسی نیز موجود می باشد که در  فصل  سوم به آن  خواهیم پرداخت. یک عبارت آیرونیک معمولاً توصیف واضحی از یک گفتار یا ارزیابی یک شخص را در تقابل با معنی ضمنی همان گفتار یا ارزیابی قرار می دهد که با اولی بسیار متفاوت می باشد.آیرونی کلامی همیشه با خطر سوء تفاهم روبروست. اگر در آیرونی سوءتفاهمی مبهم ایجاد شود،  خواننده کاملاً از معنایی که مورد نظر آیرونی پرداز می باشد دور می ماند،  گرچه آیرونی وقتی استادانه و نافذ باشد،  تاثیر عمیقی بر مخاطبش دارد،  اگر نویسنده و خواننده به درک مشترک دست یابند،  زیبایی و قدرت آیرونی دو چندان خواهد شد.

2-4-2- آیرونی سقراطی(آیرونی دیالکتیک Socratic irony):  نوع دیگر آیرونی،  آیرونی سقراطی یا تجاهل العارف می باشد،  آیرونی که  در آن کاراکتر به سبک سقراط،

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه