پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب) 

تکه ای از متن پایان نامه :

وی با این عبارت موجز و رسا ادامه می­دهد که نظریه­ها می­توانند راهنمای عمومی پژوهش­های کیفی باشند؛ به این معنا که در باز شدن ذهن محقق، در نظر داشتن نکات، روندها و ابعاد محوری میدان مطالعه، ارائه چارچوب مفهومی جهت طرح سؤال‌های عمده تأثیر اساسی ایفا کنند. اشتراوس و کوربین[1] (1391) نیز با تأکید بر استفاده از نظریه‌ها و رویکردهای نظری تحت عنوان «ادبیات فنی[2]» بر این باورند که بازنگری و استفاده عمومی از نظریه‌ها می­تواند به چیزی منجر شود که آن‌ها آن را «حساسیت نظری[3]» می­خوانند. بر اساس این مفهوم، محقق بایستی بتواند به جریان­ها، مفاهیم و رویدادهای اصلی مرتبط با موضوع تحت مطالعه حساس بوده و برانگیخته شود. آنان بازنگری و توجه کلی به نظریه­های مرتبط را عامل اساسی در ایجاد این حساسیت نظری در محقق کیفی می­دانند.

در این بخش به بازنگری و مطالعه اجمالی دودسته از نظریه‌های ارزش‌های بین نسلی پرداخته می­شود که هرکدام از آن‌ها بر ابعاد خاصی از ارزش و نسل تأکیددارند. این دودسته عبارت‌اند از: نظریه­های جامعه­شناختی و رویکردهای روانشناسان اجتماعی ارزش‌های بین نسلی. آغاز به بازنگری و معرفی نظریه­های جامعه­شناختی نسل و تغییرات ارزشی پرداخته می­شود و بعد به نظریه­های نسل و تغییرات ارزشی روان­شناسان اجتماعی

2-2-1 نظریه­های جامعه­شناختی

2-2-1-1 رویکرد اجتماعی شدن مارگارت مید[4]

[1] مارگارت ميد (1978 ـ 1901) استاد دانشگاه کلمبيا از نخستين جامعه‌شناساني بود که به روابط بين نسلي توجه داشته می باشد. وي با مطالعه انقلاب‌هاي دانشجويي سال 1969 اروپا، مدعي بود که دليل اصلي رفتارها و بينش‌هاي انقلابي دانشجويان و اغتشاشات آن دهه، وجود تفاوت نسلي ميان متولدين سال‌هاي قبل و بعد از جنگ جهاني دوم بود. به عقيده وي جنگ جهاني دوم تغييرات اجتماعي وسيع و شتاباني را به وجود آورده و سبب رشد و تحول بينش‌ها و آگاهي‌ها شده می باشد. علت رفتارهای غیرمتعارف و حتی ضد فرهنگی جوانان وجود فاصله­ی نسلی بین آن‌هایی می باشد که قبل و بعد از جنگ جهانی دوم متولد و بزرگ‌شده‌اند، زندگی خود را در دنیایی شروع و تجربه کرده­اند که کاملاً با دنیای قبل از آن تفاوت دارد. وی معتقد می باشد که نسل قبل از جنگ دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد، چراکه آن‌ها در دنیای بدون بمب اتمی، بدون تلویزیون، بدون ماهواره و رسانه­های جمعی بین­المللی، بدون کامپیوتر، بدون فضاپیماهای ماه­نورد و بدون خیلی از وسایل مدرن دیگر بزرگ‌شده‌اند کردارها،

 Strauss and Corbin.[1]

  Technical Literature.[2]

 Theoretical sensitivity.[3]

. Margaret Mead 5

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه