پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید 

تکه ای از متن پایان نامه :

که جدا کنیم مستقلن برای خود دارای معنا می باشد. در این شیوه ارتباط عمودی ابیات سست می باشد پس هیچ وقت نمی تواند ما را به یک وحدت ساختمانی برساند.

تنها بعضی از قالب ها مانند مثنوی به خاطر وسعت بیشتر می توانند به شاعر کمی آزادی بدهند و قابلیت این را دارند که برای توضیح یک سرگذشت یا وصف یک موضوع استفاده شوند اما این قابلیت های ساده برای اظهار مفاهیم جدیدتر و پیچیده تر که ساختمان های پیشرفته تری می خواهند مناسب نیستند[1].(رک. عظیمی، 1387 : 40)

 

1.2 تأثیر و نحوه ی ساختمان در شعر جدید

در ادبیات جدید شکل حتمی ترین وسیله برای جلوه و سر و صورت دادن به صورت کلی داستان یا قطعه شعر می باشد و اگر تناسب نداشته باشد موضوع را کم اثر و حتی بی اثر می کند. کلمات، معانی، وزن، قافیه و سایر عناصر همگی اجزایی هستند که به تنهایی کارکرد ندارند بلکه تنها در ترکیبی که با سایر اجزا دارند شناخته می شوند.

تنها به کاربردن انواع مصالح مختلف و متنوع به خلق اثر هنری منجر نمی شود بلکه هنر در آن می باشد که مصالح را در جای درست خودشان در کنار هم قرار بدهیم. این مصالح جز برای ساختن یک بنای بلند مرتبه نیستند. کار هنر درست مانند ساختن یک بنا و حتی دقیق تر از آن می باشد زیرا شاعر با یک کالبد زنده و متحرک سر و کار دارد. در هر لحظه بایستی بسازد و سپس ساخته ی خود را ویران کند تا تاثیرها و ارتباط ها دقیق تری ایجاد کند. همین که خشتی به جا نبود سایر خشت ها هم به جا نیست. (رک. طاهباز، 1385 : 297 – 299)

هر موضوع فرم خاص خود را دارد که منحصر به فرد می باشد. ارتباطی مانند قفل و کلید میان آن ها مستقر می باشد. شاعر 1.3.1 نزدیکی به طبیعت کلام

آزادی حرف زدن و حرف زدن آزادنه بایستی در زبان  شعر تحقق پیدا کند. همان گونه که در طبیعت حرف زدن، بشر ها بر اساس موضوع سخن کلمات خود را پیدا می کنند و لحن و آهنگ مطلب خود را بنابر حال و معنی می سازند وعوض می کنند.
«در حرف زدن طبیعی قیودی مانند طول یک مصراع یا یک بیت یا وزن تکرار شونده حذف  می شوند. این شیوه آن قدر دست هنرمند را باز میکند که گنجایش هر چیزی را برای اظهار به او می دهد: نمایش، وصف، رمان، تعزیه، مضحکه و …» (طاهباز 1385 : 151)
«چیزی که ما را به این شیوه سوق می دهد رعایت طبیعت خاص هر چیز می باشد و هنرمند بیش از همه کس نگران طبیعت هرچیز می باشد. او بایستی صدا را همان گونه که از قلب عاشق زنده و طبیعی بیرون می آید دریافت و اظهار کند. چنگ نغمه ی نی نمی زند و خروس هیچگاه با صدای شغال نمی خواند.» ( عظیمی، 1387 : 40)

  1. 1. نیما یوشیج، مقدمه افسانه، 1301

بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه