پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

گیرند. این نوع آیرونی را آی.ای ریچادرز[1] کشف کرد: “وارد کردن عوامل مکمل از جهت مخالف برای رسیدن به حالت تعادل.” (Richards, Principles of Literary Criticism,2nd ed., London, 1926,p. 250). کارل زولگر هم ادعا می کند: فردریش شلگل،  هم قبل  تر عنوان کرده بود که “آیرونی نوعی پارادوکس می باشد. در هرپارادوکسی دو حقیقت متناقض هست؛ دوگانگی هنگامی آیرونیک می باشد که دو معنی موجود نقیض یکدیگر باشند. دریک  دو راهی ممکن می باشد هر دو راه به یک اندازه نامطلوب و در عین حال الزامی باشند.” (ماک،  1389:  34) این نوع آیرونی در واقع نوعی آیرونی تقدیر می باشد که ترل وال به آن اشاره می کند. آیرونی تقدیر مستلزم این می باشد که قربانی آیرونی از آن چیز که پیشاپیش برایش مقدر شده بی خبر  باشد.

اندیشیدن به وجود آیرونی در تقدیر و  سرنوشت بشر باعث  کشف وجود آیرونی  در ساحت های مختلف وجودی بشر و ابعاد مختلف زندگی او گردید. اندیشمندان به تدریج،  تناقضات ذاتی بشر و جهان،  زندگی و مرگ،  معنا  و ماده را تحت عنوان آیرونی جهان و آیرونی فلسفی تعریف  کردند که تعریف

[1] I.E. Richards

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه