پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید 

تکه ای از متن پایان نامه :

و سجع پردازی کرده و کلمات عربی و ترکی مغولی به کار برده می باشد و در این راه به قدری افراط ورزیده می باشد که خواننده ی غیر متخصص فارسی زبان از آن نمی تواند بهره گیرد. شماری از نویسندگان سده های هشتم به بعد،‌ به ویژه در تاریخ نگاری، از وصاف الحضره تقلید کردند  که آخرین آن ها میرزا مهدی خان استرآبادی، منشی نادرشاه افشار و مولف دو کتاب جهانگشای نادری و دره ی نادره می باشد. این گرایش یعنی دشوار و پیچیده نویسی تا اواسط قرن سیزدهم قمری ادامه پیدا کرد و منشیان درباری می کوشیدند تا در مغلق نویسی گوی سبقت را از دیگران بربایند.(رحیمیان، 1390 : 5)

اما قائم مقام فراهانی با ساده نویسی این شیوه را کنار گذاشت و سرمشق نجات نثر جدید از بیماری های سبک قدیم شد. نویسندگان پس از قائم مقام کم و بیش از سبک او تاثیر گرفتند، روزنامه ها پیدا شدند با نثری که نسبتا ساده بود. و وقوع انقلاب مشروطه نیز باعث چیرگی بیشتر سبک ساده بر سبک منشیانه شد. نثری ساده و قابل فهم برای عامه ی مردم رایج شد.

ترجمه هم سرآغازی بود برای تغییرات جدی تر در آینده ی نثر فارسی. «اولین ترجمه ها هنوز تاثیراتی از نثر منشیانه داشتند و به شعر و کلمات قصار آراسته می شدند. مثلن میرزا اما اکثر قریب به اتفاق آن رمان ها از نظر ادبی ارزشی نداشتند. درادامه هم رمان فارسی با ارزشی منتشر نشد تا اینکه در دوره های آینده، جمال زاده  و هدایت آمدند و داستان نویسی جدی فارسی را با داستان کوتاه کلید زدند. (رک.  میرعابدینی، 20:1387)

روشنگری مضمونی و اجتماعی با طالبوف و زین العابدین مراغه ای اتفاق افتاد. این دو با نثر ساده و مضمون اجتماعی- انتقادی آثار خود در بیداری ایرانیان و تغییر ادبیات فارسی تأثیر بسیار جدی داشتند.

 

2. شعر

در مورد شعر هم حرکت به سمت تجدد بسیار تدریجی بود. «حتی خوش فکر ترین و روشن بین ترین شاعران ایران مانند یغمای جندقی، میرزاابوالقاسم فراهانی و شیبانی  قادر به در هم ریختن نظام سنتی و بنیان نهادن نظام شعر جدید نبودند. این واقعه دو علت داشت: یک، به سبب حرمت نظام ازلی –ابدی شعر فارسی که ملکه اذهان و وجدان جمعی شاعران شده بود؛ دو، به سبب عدم تحرک اجتماعی یک قرنه و فلج شدن اندیشه و خیال شعردوستان و شاعران، که در صورت تخریب شعر سنتی، قادر به تأسیس نظام جدید شعر نبودند.» (لنگرودی، 1385: 35)
اتفاقات پیرامونی انقلاب مشروطه که مشارکت فعال مردم بود سبب تولید تعداد بسیار زیادی

بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازخوانی نظرات نیما درمورد ی زبان شعر جدید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه