تکه ای از متن پایان نامه :

 

معتقد می باشد که بشر در کنش‌های اجتماعی خود، ارتباط‌ای دو جانبه با جامعه دارد. به‌طوری که هم در تغییرات ساختاری جامعه مؤثر می باشد و هم از جامعه تأثیر می‌پذیرد و شرایط ساختاری جامعه، کنش‌های او را مشروط و مفید می‌سازد. وی عوامل مختلفی را در جهت‌گیری مشارکت مؤثر می‌داند که عبارتند از: جهت‌گیری جمعی در مقابل جهت‌گیری فردی، علاقه داشتن درمقابل بی‌تفاوتی، عام‌گرایی در مقابل خاص‌گرایی، معیارهای محقق در مقابل معیارهای محول، ویژه و انحصاری بودن در مقابل پراکنده بودن این متغیرها بیانگر ارزش‌های اصلی جامعه هستنند (ریتزر[1]، ‌۱‌۳‌۷۹: ‌۱‌۳‌۱).

دیدگاه لرنر در مورد مشارکت در چارچوب نظریه اشاعه فرهنگی می باشد وی مطالعه خود در شش کشور خاورمیانه (ترکیه، لبنان، ایران، اردن، مصر و سوریه) که در کتابی به نام «گذر از جامعه سنتی، نوسازی در خاور میانه» به چاپ رساند و با رویکرد نام‌شناختی – روان‌شناختی به مطالعه پرداخته می باشد. به این معنی که با بسط و نشر عناصر فرهنگی جوامع مدرن در کشورهای جهان سوم، آمادگی روانی و اجتماعی برای پذیرش عناصر فرهنگی جدید و ایفای تأثیر مؤثر در این ارتباط فراهم می‌شود. به نظر وی مهم‌ترین عناصر و متغیرهای نوسازی کننده عبارتند از: رسانه‌های گروهی، تعلیم و تربیت و شهر نشینی. نفوذ و گسترش این عناصر به انتظار عدم تأثیر گذاری و تعیین‌کنندگی رفتار فرد در ایجاد نتایج یا دستکاری در واقعیت‌ها ناشی می‌شود. (همان منبع، ‌۱‌۵‌۲)

بی‌تفاوتی نسبت به ساختار سیاسی و عدم مشارکت سیاسی یک مسئله جدی و قابل بحث در حوزه علوم سیاسی محسوب می‌شود. ضمن این‌که نخبگان قدرت (ساختار سیاسی مسلط) نیز همیشه برای تثبیت پایه‌های قدرت سیاسی و حزبی به کندوکاو در علل آن می‌پردازند.

پدیده‌های اجتماعی را نمی‌توان با یک عامل تبیین کرد. ظهور و بروز یک پدیده اجتماعی تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل می باشد. بر همین اساس علل عدم مشارکت سیاسی یا بی‌تفاوتی نسبت به ساختار سیاسی متعدد می‌باشد و هم‌چنین مطالعه جامع و فراگیر آن‌ها نیازمند یک رویکرد بین رشته‌ای می باشد و نباید آن را به یک حوزه خاص علوم اجتماعی محدود کرد.

به نظر میلبرات و گوئل[2] مشارکت بسته به چهار عامل مهم تغییر می‌کند: انگیزه‌های سیاسی، موقعیت اجتماعی، ویژگی‌های شخصی و محیط سیاسی. به این عوامل بایستی مهارت‌ها، منابع و تعهد را افزود. دسترسی به

[1] Ritzer

[2] Guell

 

 

 پایان نامه تأثیر شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه