پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

دوگانگی هست،  چنان که نسبت به آن چیز که گفته شده یا دیده شده،  از جنبه ای دیگر نامعقول یا نامفهوم می باشد یا متضاد و خلاف انتظار. “(انوشه، 1381: 15).

با در نظر داشتن تعریف ذکر شده از آیرونی،  واضح می باشد که به کار بردن واژه “تضاد” هم نمی تواند به طور کامل،  چگونگی شکل گیری موقعیت آیرونیک را توضیح دهد. مقصود نظر از دوگانگی در آیرونی،  تنها تضاد نیست،  گاهاً بایستی “تناقضی” وجود داشته باشد تا موقعیت آیرونیک شکل بگیرد. تناقضی که در آن امکان جمع اضداد وجود نداشته باشد.  مثلاً آیرونی موقعیت،  آیرونی نهفته در آن شرایطی می باشد که کاراکتر در موقعیتی دو پهلو قرار گیرد. موقعیتی که او را بر سر انتخاب بین دو دلخواسته اش قرار می دهد،  دو دلخواسته  ای که در تناقض با هم قرار دارند و انتخاب یکی مستلزم نابود کردن دیگری می باشد. شکسپیر در آثارش از این نوع آیرونی استفاده فراوانی برده می باشد.

کاربرد آیرونی،  از قرن هجدهم به بعد،  از طرف اصحاب نقد نو – که به وجود آیرونی در متن به عنوان یکی از اسناد ادبیت آن می نگریستند – به معنی یکی از ابزارهای ایجاد تنش در متن گسترش مطرح کردن مسائلی که نباید مطرح می شدند،  به صورتی دو پهلو و دور از صورت اما نزدیک به معنای اصلی،  شیوه رندانه نویسندگان آیرونیک جهان می باشد.

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه