تکه ای از متن پایان نامه :

 

طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني ، يائسگي يا منوپوز به معني قطع واقعي قاعدگي به مدت حداقل 12 ماه می باشد كه به علت از دست رفتن فوليكولهاي تخمداني اتفاق مي افتد.

پس از آن رويكرد ، دو جريان ظهور نمود (باكرو اينتا گلياتا1981،به نقل از جاکوب[1]،2000) جريان اول ارزيابي كلي از بهزيستي ، مسرور بودن يا رضايتمندي را به عنوان معيار كيفيت زندگي موردنظر قرار دادند.

جريان دوم به طور تجربي، زمينه هاي خاص زندگي را شناسايي كرده و واكنش فرد را نسبت به اين زمينه ها ارزيابی می کند.(جاکوب، 2000)

به اعتقاد آرجيل[2] و همكاران( 1991) شادكامي سه جزء اساسي دارد. هيجان مثبت، رضايت از زندگي و نبود هيجانات منفي مانند افسردگي و اضطراب . آرجيل و همكارانش(1991) دريافتند كه روابط مثبت با ديگران، هدفمند بودن زندگي، رشد شخصيتي ، دوست داشتن ديگران و زندگي از اجزاء شادكامي هستند. شوارتز[3]  (1990) معتقد می باشد  كه افراد شادكام كساني هستند كه در پردازش اطلاعات در جهت خوشبيني و خوشحالي سوگيري دارند. يعني اطلاعات را به گونه اي پردازش و تفسير مي كنند كه به خوشحالي آنها منجر ميشود.

با در نظر داشتن موارد فوق مشخص ميشود كه بسياري از متغيرهاي روان شناختي كه ارتباط آنها با عملكرد نظام ايمني روشن شده می باشد جزئي از شادكامي تلقي مي شوند. و نيز پژوهشها ارتباط معني دار شادكامي با سلامت جسماني را نشان داده اند پس به طور منطقي ميتوان استدلال كرد كه افرادي كه به سلامت جسمي خود اهميت ميدهند و در اقدامات مرتبط با مصون سازي كوشا هستند از شادكامي بيشتري برخوردارند

[1]Jacob

[2]-Argyle

[3]-Schwartz

 

 

 پایان نامه مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس بر كيفيت زندگي و شادكامي زنان يائسه

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه