تکه ای از متن پایان نامه :

 

3- ارتباط رشد عقلاني و رشد جسماني

پيوستگي و ارتباط متقابل و كامل رشد عقلاني و جسماني مانند موضوعات بسيار روشن می باشد كه از قديم هم مورد توجه نه تنها دانشمندان و اطباء بوده بلكه توده مردم نيز به آن توجه داشته­اند و حتي در بين مردم ضرب المثل شده كه: عقل سالم در بدن سالم يافت مي­شود.

امّا امروزه با پيشرفت سريع علم و خصوصاً علم پزشكي و روان­پزشكي و روان­شناسي، بيش از هر زمان ارتباط اين دو با يكديگر براي بشر روشن گرديده می باشد و خيلي از يافته­هاي جديد در گذشته براي بشر روشن نبوده می باشد.

بند ب) اقسام رشد به اعتبارات مختلف

در بحث گذشته رشد را از يك ديدگاه و نگاه كلي به رشد جسماني و رشد عقلاني تقسيم­بندي كرديم و ارتباط متقابل آن دو با يكديگر را هم بيان كرديم. اكنون مي­خواهيم رشد را از يك نگاه و اعتبار ديگري به اقسام مختلفي تقسيم كرده و به توضيح اجمالي آن بپردازيم، در اين تقسيم­بندي ديگر رشد جسماني مطرح نيست بلكه سخن از رشدي به ميان مي­آوريم كه جنبة عقلاني و معنوي و به تعبير ديگر رشد انساني مد نظرشود. ظرفيت بشر براي عبادت يك ظرفيت محدود می باشد، فرضاً كه بشر عبادت را با نشاط آغاز كند، پس از مدتي كه بدن خسته شد، نشاط هم از بين مي­رود و عبادت جنبة تحميلي پيدا مي­كند و در حكم خوردني نامطبوع مي­شود كه عكس­العمل بدن اين می باشد كه آن را به وسيلة استفراغ دفع نمايد، نه در حكم غذاي مطبوع كه عكس­العمل بدن اين می باشد كه آن را جذب كند.

خوب عبادت كردن و از مواهب آن بهره­مند شدن حساب و قاعده و به اصطلاح مكانيسمي دارد و تنها كساني مي­توانند از مواهب آن بخوبي بهره گيرند كه داراي رشد عبادي باشند.

3) رشد از نظر آموزش و پرورش

حيوانات هم در شعاع حيات خود از نوعي رشد بهره­مندند، به طور غريزي سود و زيان خود را تشخيص مي­دهند و به طور غريزي آمادگي و لياقت نگهداري و بهره­برداري از امكانات خود را دارند، آن چیز که را كه آگاهي ندارند و لياقت بهره­برداري ندارند چيزهائي می باشد كه در نظام خلقت جزء امكانات آن­ها قرار نگرفته می باشد، ولي رشد بشر اكتسابي می باشد، بايد بشر آن را تحصيل كند، آگاهي­هاي لازم انساني كسبي می باشد، همچنان­كه قدرت­ها و توانائي­ها و لياقت­ها و آمادگي­هاي بشر براي نگهداري و بهره­برداري از امكاناتي كه در نظامات خلقت در خور فعاليت او قرار داده شده نيز اكتسابي می باشد. و آن چیز که كه عهده­دار اين دو مسئوليت يعني آگاهي و شناخت و پرورش استعدادهاي آدمي می باشد آموزش و پرورش می باشد.

استاد شهيد مرتضي مطهري در اين باره مي­گويد[1]:

«آموزش و پرورش به طور كلي متوجه اين دو جهت می باشد. آموزش­ها متوجه آگاهي  بخشي­هاست كه يك ركن رشد می باشد. و پرورش­ها متوجه توانائي بخشي­هاست كه ركن دوّم آن می باشد»

4) رشد ملّي

همانطور كه يك فرد رشد مي­كند و احياناً ممكن می باشد به مراحل عاليه رشد انساني هم برسد، گاهي هم يك ملت خود و امكانات خدا داد خويش را مي­شناسد و استعدادها را از قوه به فعل مي­رساند و با استفاده صحيح از مواهب الهي مسير تكامل را طي مي­كند. و به عبارت ديگر رشد منحصر در رشد فردي نيست گاهي هم يك ملت داراي رشد و رشيد ناميده  مي­شوند. مرحوم شهيد مطهري در اين باره مي نويسد:

[1]همان منبع ، ص148.

 

 

 پایان نامه پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه