دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله-گذاری موالید در بین زنان 49-15 سالهدر ایران 1385 و افغانستان2010 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  • تحصیلات باعث تغییر توجه افراد نسبت به بعد خانواده و تعداد فرزندان مورد نظر آنان می­شود (همان: 56).

پژوهشگران دیگری همچون: دیدر و پراکس[1](2009)، ردریگرز[2] و هاب کرافت[3](1980)، آونگ[4](2003)، امیدی(1380)، بهمنی (1388)، راسخ و ممتاز (2007)، جلیلی (1387)، پارسا (1384) و… در پژوهش شان به مطالعه تأثیر متغیر تحصیلات بر میزان فاصله گذاری موالید پرداختند؛ و به این نتیجه رسیدند که میزان تحصیلات با زاد و ولد ارتباط معکوس دارد. یعنی هرچه تحصیلات بالاتر، میزان زاد و ولد پایین­تر و فاصله بین موالید بیشتر می باشد.

محل سکونت :

خاستگاه اجتماعی فرد بر میزان زاد و ولد مؤثر می باشد. محل سکونت شاخصی می باشد برای جامعه­ای که شخص در آن پرورش یافته و اجتماعی شده می باشد. رفتارهای اجتماعی مانند باروری طی مراحل اجتماعی شدن فرد در جامعه شکل می­گیرد. شخصی که در یک جامعه روستایی-کشاورزی پرورش یافته باشد، الگوها و رفتارهای باروری خود را برحسب نیازهای جامعه روستایی به خانواده بزرگ و فرزندان زیاد تطبیق می­دهد. این شخص حتی پس از مهاجرت به شهر نیز تاحدودی این الگوها را حفظ می­کند در مقابل در یک جامعه شهری – صنعتی فرد طی اجتماعی شدن یاد می­گیرد که مشکلات و مسایل زندگی در یک جامعه شهری – صنعتی یا یک خانواده شهری با یک خانواده پرجمعیت سازگاری ندارد (منظوری، 1373: 35).

در ایران نیز همانند سایر کشورهای دنیا، شاخص­های باروری در مناطق شهری، کمتر از مناطق روستایی می باشد. بدین ترتیب می­توان افزایش شهرنشینی را به نوبه خود عامل مؤثری در روند نزولی باروری دانست (میرزایی، 1384: 146-145). این در حالی می باشد که در افغانستان نسبت به ایران شاخص‌های باروری در مناطق شهری- روستایی تفاوت چندانی با هم ندارند. طبق آمارهای جمعیتی افغانستان (که بیشتر مبتنی بر تخمین و نمونه‌هاست)، بیش از 80% جمعیت این کشور در روستاها زندگی می‌کنند و نرخ باروری کل در مناطق روستایی طبق نتایج دیدر و پراکس

[1] .Didir, B & Prioux. F

[2] .Rodrigues

[3] .Hobcraft

[4] .Awang

 

 

پایان نامه پایان نامه مطالعه و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله‌ گذاری موالید در بین زنان 49-15 ساله در ایران(1385) و افغانستان(2010)-سایت ارشدها

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه