دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

بند سوم : ركن معنوي

براي تحقق جرم كلاهبرداري مرتكب بايد در حين به كار بردن حيله و تقلب داراي سوء نيت باشد، يعني علاوه بر اين كه اعمال و وسايل متقلبانه را با اراده و علم به كار مي برد قصد استيلا بر مال غير هم داشته باشد. لزوم اين امر از عبارت « هر كس از راه تقلب و حيله …. و از اين راه مال ديگري را ببرد …..» كه در ماده يك قانون تشديد هست استنباط مي شود. احراز اين امر بر عهده دادگاه می باشد.

1 3- سوء نيت عام

سوء نيت عام به معني اراده خودآگاه شخص در ارتكاب اقدام مجرمانه می باشد و اجزاي آن  « علم » و « اراده » می باشد. در بزه كلاهبرداري ، سوء نيت عام، يعني به كار بردن ارادي و آگاهانه وسايل متقلبانه و حيله و فريب براي فريفتن و اغفال ديگري. كلاهبردار بايد در به كار بردن حيله وتقلب قاصد و نسبت به وضعيت و ساير مورد استفاده بايد عالم باشد. يعني علاوه بر اين كه حيله و تقلب را از روي عمد و با اراده به كار مي برد به متقلبانه بودن وسيله مورد استفاده هم عالم باشد. بنابراين علاوه بر اراده به كار بردن وسايل تقلبي، مرتكب بايد نسبت به متقلبانه بودن افعال و گفتار خود و هم چنين به وسايلي كه به كار مي برد عالم باشد والا اگر فريب خورده باشد يا نسبت به واقعيت امر آگاه نباشد با در نظر داشتن تعريفي كه از سوء نيت عام بيان شد، عملش كلاهبرداري نيست. هم چنين انگيزه بزه در تسليم ملش به مرتكب تاثيري در ماهيت امر ندارد. به اين ترتيب سوء نيت عام در كلاهبرداري ، اعم از قصد و اراده ارتكاب و علم به تقلبي بودن و ساير  ( علم موضوعي ) می باشد. يعني مرتكب بايد آگاه باشد كه در حال انجام دادن رفتار متقلبانه اي می باشد كه به اغفال بزه ديده و تسليم مال از سوي او مي انجامد و اين امر مستلزم آن می باشد كه از ماهيت دروغين و غير واقعي اظهارات و ادعاي خودآگاه باشد والا اگر معتقد به صحت رفتار و ادعاي خود بوده و در اين اعتقاد حسن نيت داشته باشد فاقد قصد لازم براي تحقق سوء نيت عام می باشد.[1]

[1] – همان مأخذ ، صص 298 – 295

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

 دانلود پایان نامه:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران