دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

: تعريف قانوني

ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364 ، در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در حقوق ايران تشكيل مي دهد و اشعار مي دارد:

« هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارت خانه ها يا كارخانه ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجهول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر ، وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آن ها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبرداري محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده می باشد محكوم مي شود…..»[1]

بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه قانون تعريفي را از جرم كلاهبرداري ارائه نكرده می باشد. به طور كلي معمولا مقنن در ذكر جرايم از يكي از سه شيوه تعقيب مي كند. در برخي از مواقع جرم تعريف شده می باشد.مثل ماده 197 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70 اشعار مي دارد : « سرقت عبارت می باشد از ربودن مال ديگري به طور پنهاني» و يا ماده 267 ق.م. اسلامي مصوب سال 1392 كه مقرر مي دارد: « سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غبر می باشد.» در بعضي از مواقع ديگر قانون فقط مجازات جرم را بيان مي دارد مثل ماده 170 قانون مجازات عمومي اشعار مي داشت كه « مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام می باشد…» در بيان جرم كلاهبرداري مقنن از شيوه سوم تبعيت كرده می باشد كه عبارت از ذكر برخي از مصاديق جرم با در نظر داشتن همين مصاديق مي توانيم تعريف زير را از جرم كلاهبرداري ارائه دهيم‌:« كلاهبرداري عبارت می باشد از بردن مال ديگري از طريق توسل توام با سوء نيت به وسايل با عمليات متقلبانه» با در نظر داشتن اين تعريف شروع به كلاهبرداري [2] «موضوع تبصره 2 ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري» عبارت خواهد بود از « توسل توام با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه براي بردن مال ديگري»[3]

[1] – قانون مجازات اسلامی مصوب سال 64

[2]  – Attempted fravd

[3] -میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ چهاردهم ، جلد اول ، نشر میزان ، 1378 ، صص 50-51

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

 دانلود پایان نامه:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران