دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

تعریف جرم محال

هنگامی که فاعل با مقصد ارتکاب جرم ، تمام کوشش خود را برای رسیدن به هدف مجرمانه به کار می برد و عملیات اجرایی را شروع می نماید ، لیکن به دلیل فقدان موضوع یا وسیله ارتکاب جرم موفق به حصول نتیجه نمی شود . مثلاً تیراندازی به شخصی که قبلاً مرده بود به قصد انجام قتل که در آن موضوع جرم وجود ندارد و یا تیراندازی به دیگری جهت انجام قتل با گلوله مشقی ( آموزشی ) که در آن وسیلۀ قتل فاقد اثر و خاصیت کشندگی می باشد . پس در جرم محال به واسطۀ فقدان موضوع و یا مؤثر نبودن اسباب و ابزار جرم ( فقدان وسیله ) تحقق جرم از نظر عقلی و عملی ، امکان پذیر نمی باشد .

چنانچه ملاحظه می شود شباهت ها و در عین حال تفاوت هایی بین جرم محال و عقیم هست . در هر دو جرم مرتکب واجد قصد مجرمانه بوده و کلیه عملیات اجرایی را انجام داده و تا انتها به پیش می رود ، اما نتیجه بنا به جهاتی به دست نمی آید ، لیکن تفاوت آنها در این می باشد که در جرم عقیم ، عدم حصول نتیجه بواسطۀ عدم مهارت و یا بی فکری مرتکب می باشد در حالی که جرم محال اصولاً یا موضوع جرم کاملاً منتفی می باشد و یا وسایل و ابزار به کار رفته برای ارتکاب جرم ، غیر نافذند .[1]

 

 

[1] – شروع به جرائم مستوجب مجازات در حقوق کیفری ایران ، حرمت الله رسولیان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

 دانلود پایان نامه:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران