تکه ای از متن پایان نامه :

 

سوال کلی شاخص چهارم(رضایت خاطر):

آياآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه
می شود؟

سوال های فرعی

الف- آياآموزش هوش هیجانی موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه می شود؟

ب- آياآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه می شود؟

ج- آياآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه می شود؟

متخصصان بهداشت روانی بر این باورند که واکنش افراد در برابر رویدادهای استرس امیز و نیز میزان فشارزایی رویدادها تحت تاثیر عوامل گوناگون اجتماعی و فردی می باشد.بعضی از ویژگیهای افراد نسبتا مقاوم در برابر رویدادهای استرس زای زندگی عبارتند ازسرسختی،امیدواری وخوش بینی(لازاروس و فولكمن،1984)[1].اهمیت و ضرورت این پژوهش از این نظر می باشد که زنان که بخش بزرگی از جامعه را به خود اختصاص میدهند و سلامت انها ضامن سلامت خانواده وجامعه می باشد و یائسگی   منجر به پیامدهای جسمانی،روانی و اجتماعی برای انان میشودلذا بهره گیری از نتایج چنین مطالعاتی در ارتقائ سلامت انان موثر واقع شده  و به انها کمک میکند تا میانسالی را با حفظ سلامت جسمانی و روانی طی کرده و در سالهای بعد نیز سالمندان مولدی ،برای جامعه خود باشند.

4-1-اهداف پژوهش

[1]– Lazarus & Folkman

 

 

 پایان نامه مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس بر كيفيت زندگي و شادكامي زنان يائسه

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه